Kuvassa Talvivaaran tehdasalueen asemakaava

Talvivaaran kaivoksen tehdasalueen asemakaava

Ajankohtaista

VOIMAANTULOKUULUTUS

MRL 200 § mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Kuurakadun ympäristön asemakaavan muutoksen hyväksyminen

MRA 94 § mukainen asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen