Maahiaiset 5 v.

Maahiaiset on 5 -vuotiaiden lasten ryhmä.

Toiminnassamme meille on tärkeää positiivinen pedagogiikka, osallisuus ja lämmin vuorovaikutus lasten kanssa arjen jokaisessa hetkessä. Meillä jokainen lapsi on yhtä arvokas ja tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Leikille ja ystävyydelle on Maahiaisissa aina aikaa. Suunnittelemme monipuolista toimintaa yhdessä lasten kanssa heidän ajatuksistaan, vahvuuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan käsin. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapselle turvallisen arjen. Arki on täynnä elämyksiä ja kokemuksia. Yhdessä leikkien, touhuten ja ihmetellen lapsi saa kokea tekemisen, oppimisen ja onnistumisen iloa.

Lapsen kädessä legoukkeli, taustalla muita legoja.

Maahiaisten viikko-ohjelmaan kuluu

  • liikuntaa
  • viskaritehtäviä
  • kädentaitoja
  • musiikkia
  • leikkiä
  • tunne- ja kaveritaitoja

Varhaiskasvatuksen opettajat Tervo Anitta
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Kemppainen Elisa, Malinen Mirva, Sirviö Katja
Päiväkotiapulainen Romppanen Nella