Lammas syö ruohoa

Kainuun ympäristöterveyspalvelut

Ympäristöterveyspalvelujen tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön sekä yksilön terveyttä ja turvallisuutta, sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Ympäristöterveyspalveluihin kuuluu terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. Terveysvalvonnan tehtäviin kuuluu terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkavalvonta sekä nikotiinituotteiden valvonta. Toiminta-alueena on Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.

1.1.2024 alkaen Puolangan eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta siirtyvät Oulunkaaren ympäristöpalveluiden vastuulle.

Nykänen Päivi

Ym­pä­ris­tö­ter­veys­joh­ta­ja

Schroderus Eero

Hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri

Hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri vas­taa eläi­mis­tä saa­ta­via elin­tar­vik­kei­ta val­mis­ta­vien elintarvikehuoneistojen se­kä eläin­pe­räis­ten si­vu­tuot­tei­den val­von­nas­ta.

Ajankohtaista

Eräiden viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitusvelvollisuus avun tarpeessa olevasta eläimestä

1.1.2024 voimaan tulleessa Eläinten hyvinvointilaissa lisätään eräiden tahojen ilmoitusvelvollisuutta.

Tuotantoeläinten pitoa koskevia uusia vaatimuksia

1.1.2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuo uusia vaatimuksia useimpien eläinten pitäjille. Lisäksi osa toime…

Eläintenpitoa koskevia uusia vaatimuksia

1.1.2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuo uusia vaatimuksia useimpien eläinten pitäjille. Lisäksi osa toime…

Kainuussa ei ole edelleenkään todettu taudinaiheutuskyvyltään vakavaa lintuinfluenssavirusta -tilannetta seurataan tarkasti

Kainuussa ei ole todettu korkeapatogeenista lintuinfluenssavirusta maanantaina 8.8. Sotkamosta löytyneestä kuolleesta linn…