Viemärilaitos

Jätevedenpuhdistamossa käsitellään kirkonkylän ja Vuokatin taajaman jätevedet. Lisäksi puhdistamossa käsitellään Kaitainsalmen, Sapsonrannan, Juuvinmäen, Riekinrannan, Juholakylän ja Naapurinvaaran vesiosuuskuntien sekä Haapalanlahden vesiyhtymän jätevedet. Puhdistamon on mitoitettu asukasvastineluvulle 24000. Puhdistamon käsittelemä jätevesimäärä on 750 000 m3/a eli n. 2050 m3/d.

Jätevesien käsittely

Puhdistus prosessi on biologis-kemiallinen, jossa fosforin poisto tapahtuu rinnakkaissaostuksella aktiivilieteprosessin yhteydessä. Saostuskemikaalina on ferrisulfaatti (PIX 105).

Jätevesi johdetaan n. 120 km:n verkostoa pitkin ja 111 viemärivedenpumppaamon kautta jätevedenpuhdistamolle. Pumppaamoita valvotaan sekä kaukokäytöllä että viikoittaisilla tarkastuskäynneillä. Puhdistetut jätevedet johdetaan Tenetin virtaan.

Puhdistusvaatimukset

Sotkamon jätevedenpuhdistamo käsittelee jäteveden Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräysten mukaisesti. Puhdistustuloksia seurataan jäteveden tarkkailuohjelman mukaisesti ja Sotkamon jätevedenpuhdistamo on päässyt vaadittaviin puhdistustuloksiin.

Jäteveden laatu

Lupaehtojen mukaisen velvoitetarkkailun suorittaa Pöyry Envinronment Oy. Valvonnasta vastaa Kainuun ELY-keskus. Näytteet otetaan tulevasta ja lähtevästä jätevedestä vuorokauden kokoomanäytteenä kerran kuukaudessa. Viimeisin tutkimustulos ohessa.

Yhteystiedot

Ajankohtaista

Sotkamon kunnan tie- ja katuhankkeet: Elinvoimaa ja viihtyisyyttä tukevia investointeja kesälle 2024

Kunnan infrastruktuurin kehittäminen on olennainen osa elinvoimaisen ja turvallisen ympäristön rakentamista muun muassa ku…

Vesihuoltolaitos tiedottaa

HOX! 10.4.2024 Vesijohtovuoto korjattu, vesijohtokaivannon täyttötyöt tehdään loppuun 11.4 mennessä. Läpikulku estynyt. …

Vesihuoltolaitos tiedottaa sakkaisesta vedestä Harjukadulla

Sotkamossa Harjukadulla on havaittu sakkaista vesijohtovettä. Alueella tehdään paalutus- ja maanrakennustöitä. Tästä johtu…