Viestintä

Sotkamon kunnan viestinnän tehtävä on tarjota tietoa kunnan toiminnasta sekä edesauttaa vuorovaikutusta kunnan ja kuntalaisten sekä muiden sidosryhmien välillä. Lisäksi viestinnällä ja markkinoinnilla vaikutetaan Sotkamon kunnan imagoon sekä kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Sotkamon kunnan viestintää toteutetaan kunnanhallituksen hyväksymän viestintäsuunnitelman mukaisesti. Kunnanjohtaja johtaa kunnan ulkoista ja sisäistä viestintää. Viestinnän suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa viestintäasiantuntija.

Logo-aineistot voi ladata tämän sivun alaosasta.

Viestintävälineet

Sotkamon kunta käyttää viestinnässään monenlaisia viestintäkanavia ja -välineitä. Pääasiallisia viestintävälineitä ovat:

 • kunnan viralliset verkkosivut
 • sosiaalisen median kanavat
 • asiakaspalvelu
 • tiedotteet ja tiedotus- ja kuntalaistilaisuudet
 • kunnan esitteet ja julkaisut
 • paikallislehti

Sotkamon kunnan verkkosivut

Verkkosivut ovat Sotkamon kunnan pääviestintäkanava. Verkkosivuja ylläpidetään hajautetun sisällöntuotannon mukaisesti toimialoilla. Sotkamon kunta pyrkii pitämään verkkosivujen tiedot mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Kunta ei kuitenkaan vastaa verkkopalvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Kehitämme verkkosivuja jatkuvasti. Voit lähettää meille kehitystoiveita ja muuta palautetta palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen viestinta@sotkamo.fi.

Sivuston teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Valu Digital Oy.

Verkkosivujen ääni- ja käännöspalvelu

Kunnan verkkosivuille on asennettu tekoälypohjainen kolmannen osapuolen ääni-käännöspalvelu, jonka avulla sivun sisältöjä voi kuunnella ja kääntää eri kielelle. Käyttäjä voi valita käännöskielen ja joko lukea käännetyn sisällön tai kuunnella sen ääneen. Kunta ei vastaa käännöspalvelun mahdollisista virheistä.

Häiriö- ja kriisiviestintä

Sotkamon kunnan viestintä häiriö- ja kriisitilanteissa perustuu hyvin toimivaan normaaliolojen viestintään. Erityistilanteissa viestintä on avointa ja nopeaa.

Häiriö- ja kriisiviestintäkanavat

Tiedon välittämiseen käytetään normaaliajan viestintävälineitä niin pitkälle kuin mahdollista. Näitä ovat

 • puhelin
 • verkkosivusto
 • media
 • sosiaalinen media
 • sähköposti

Mikäli sähköiset viestintävälineet eivät ole käytössä, Sotkamon kunta viestii muun muassa

 • kunnanviraston ulko-ovien edessä
 • Sotkamon torilla
 • Vuokatti Areenan pääsisäänkäynnin läheisyydessä
 • Katinkullan pääsisäänkäynnin läheisyydessä.

Muita viestintävälineitä ja -kanavia otetaan käyttöön tarpeen mukaisesti.

Kainuun ympäristöterveyspalveluiden häiriöviestintäsuunnitelma

Kainuun ympäristöterveyspalveluiden häiriötilanteiden kokonaisohjaukseen on valmistunut erillinen häiriöviestintäsuunnitelma. Suunnitelma on työkalu erilaisten häiriöiden käytännön viestinnän toteutukseen, jota hoidetaan toimivaltaisen viranomaisen johdolla häiriön kannalta keskeisten kuntien ja oleellisten sidosryhmien kanssa.

Graafiset aineistot

Sotkamon kunnan logoa voidaan käyttää kaikissa asianmukaisissa sidosryhmien julkaisuissa, joiden toiminnassa Sotkamon kunta on mukana tai siihen oleellisesti liittyy.

Come on Sotkamoon on kuntamarkkinoinnissa käytetty slogan #sotkamolomalla365 rinnalla. Logoa voivat käyttää kaikki, jotka viestivät Sotkamon kunnasta positiivisesti ja edistävät kunnan myönteistä mielikuvaa.

Mikäli tarvitset logoista eri vaihtoehtoja, ole yhteydessä viestintäasiantuntijaan.

Hanhela Heidi

Viestintäasiantuntija

Viestinnän suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen