Maaseutupalvelut

Maataloustoimi on lakisääteinen maaseutuelinkeinoviranomainen. Sen keskeisenä tehtävänä on maataloustukien hallinnointi.

Sotkamon yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinto huolehtii EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toimeenpanosta alueellaan.

Tärkeimmät tehtävät:

  • Maataloustukiasioiden neuvonta, koulutus, tukihakemusten käsittely, hallinnollinen valvonta, maksatuksien valmistelu sekä maksamispäätösten tekeminen.
  • Hallinnollinen valvonta lainsäädännön ja valtion viranomaisten edellytysten mukaisesti.
  • Lausunnot muille viranomaisille, laitoksille, maatalousyrittäjille ja maanomistajille.
  • Tarkastus-, katselmus- ja arviointitoimitukset.
  • Maaseututoimi vastaa myös maaseudun kehittämisestä mukaan luettuna kyläasiat.

Maataloushallinto

Sotkamon kunnan hallinnoima maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue vastaa maaseutuelinkeinoviranomaisille kuuluvista tehtävistä Sotkamon kunnan, Kuhmon ja Kajaanin kaupunkien alueilla.

Sotkamon maataloustoimisto

Kuhmon maataloustoimisto

Kajaanin maataloustoimisto