Siivouspalvelut

RuuanjakeluLukion siivous

Puhtaus on viihtyisyyttä ja turvallisuutta

Sotkamon kunnan siivouspalvelut tuottaa ympäristöä säästävää ja kiinteistön arvon säilyttävää
ylläpito- ja perussiivousta kunnan virastoille, laitoksille ja liikelaitoksille.

Siivouksella luodaan tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Tavoitteena on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä siivottavissa tiloissa. Kehitämme jatkuvasti palveluamme asiakaslähtöisesti.

Tarkoituksenmukaisen siivouksen avulla säilytetään tilat ja pintamateriaalit mahdollisimman kauan hyvässä kunnossa. Siivouksen tarkoitus on myös edesauttaa työturvallisuutta ja palontorjuntaa.

Ylläpitosiivous on säännöllisesti päivittäin tai viikoittain tehtävää siivousta, jonka tavoitteena
on säilyttää tilassa sovittu puhtaustaso. Harvemmin suoritettavassa perussiivouksessa poistetaan
se pinttynyt ja kiinnittynyt lika, jota ylläpitosiivouksen avulla ei saada poistettua.

Siivouksessa panostamme ympäristöystävällisyyteen. Siivousvälineiden ja -menetelmien kehittymisen myötä pystymme merkittävästi vähentämään veden ja puhdistusaineiden käyttöä päivittäisessä siivoustyössä.