Siistijä puhdistaa pöytiä.

Siivouspalvelut

Puhtaus on viihtyisyyttä ja turvallisuutta

Siivouksella luodaan tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Hyvin hoidettu tila kestää kauemmin ja tilojen suunnitelmallinen ja säännöllinen huolto lisää tiloille käyttövuosia ja luo viihtyisyyttä

Siivouksella luodaan tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Hyvin hoidettu tila kestää kauemmin ja tilojen suunnitelmallinen ja säännöllinen huolto lisää tiloille käyttövuosia ja luo viihtyisyyttä.

Ylläpitosiivous on säännöllisesti päivittäin tai viikoittain tehtävää siivousta, jonka tavoitteena on säilyttää tilassa sovittu puhtaustaso. Harvemmin suoritettavia perussiivouksia tehdään kerran vuodessa kaikissa kohteissa.

Siivouksessa panostamme ympäristöystävällisyyteen. Siivousvälineiden ja -menetelmien kehittymisen myötä pystymme merkittävästi vähentämään veden ja puhdistusaineiden käyttöä päivittäisessä siivoustyössä.

Sotkamon lukio 044 7502 734
Salmelan koulu 044 7502 733
Tenetin koulu 044 7502 735
Leivolan koulu 044 7502 002
Leivolan päiväkoti 044 7502 293
Vuokatin koulu 044 7502 468
Kontinjoen koulun 044 7502 048
Naapurinvaara koulu 044 7502 011
Pohjavaaran koulu 044 7502 055
Satuvakan päiväkoti 044 7502 723
Tiilikankaan päiväkoti 044 7502 724
Käpymetsän vuoropäiväkoti 044 7502 058
Virastotalo ja kirjasto 044 7502 637