Siistijä puhdistaa pöytiä.

Siivouspalvelut

Puhtaus on viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Siivouksella luodaan tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Hyvin hoidettu tila kestää kauemmin ja tilojen suunnitelmallinen ja säännöllinen huolto lisää tiloille käyttövuosia ja luo viihtyisyyttä

Tarkoituksenmukaisen siivouksen avulla säilytetään tilat ja pintamateriaalit mahdollisimman kauan hyvässä kunnossa.

Ylläpitosiivous on säännöllisesti päivittäin tai viikoittain tehtävää siivousta, jonka tavoitteena on säilyttää tilassa sovittu puhtaustaso. Harvemmin suoritettavia perussiivouksia tehdään kerran vuodessa kaikissa kohteissa.

Siivouksessa panostamme ympäristöystävällisyyteen. Siivousvälineiden ja -menetelmien kehittymisen myötä pystymme merkittävästi vähentämään veden ja puhdistusaineiden käyttöä päivittäisessä siivoustyössä.