Järvimaisemassa auringon lasku

Avustukset

Liikuntalain mukaan kuntien vastuulla on yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. Sotkamon kunnan liikuntapalvelut toteuttaa liikuntalakia myöntämällä avustuksia liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntaa ja hyvinvointia edistäville yhdistyksille.

Liikuntapalvelujen avustukset

Avustusmuodot ovat perus-, koulutus- ja projektiavustus. Perusavustuksen osuus Liikuntapalvelujen avustusmäärärahasta on 90 % ja koulutus- ja projektiavustuksen osuus on yhteensä 10 % .
Perusavustuksia myönnetään kerran vuodessa ja avustusta haetaan vuosittain 30.4. klo 14.00 mennessä.
Koulutus- ja projektiavustuksia jaetaan pitkin kalenterivuotta, kuitenkin mieluiten viimeistään 30.11. mennessä.

Liikuntayhdistyksien perusavustuksien hakuaika 5.4.2024 – 30.4.2024

Muut avustukset

Toimita avustushakemus Sotkamon kunnan liikuntapalveluihin osoitteeseen Sotkamon kunta / Liikuntapalvelut, Markkinatien 1, 88600 SOTKAMO tai sähköpostilla hannu.jarvinen@sotkamo.fi

Latuavustuksen hakuaika päättyy 31.10.2023

Ota yhteyttä