Näkymä Vuokatinvaaralta Nuasjärvelle

Rakentajan polku

Talon rakentaminen on elämäsi kenties suurin projekti. Täältä löydät rakentajan polun, joka kertoo, miten toteutat haaveesi omasta kodista. Rakentajan polku vie sinut askel askeleelta tontin ostosta valmiiseen taloon ja kertoo, mitä lupia ja muita papereita matkan varrella pitää hankkia.

Suunnittelijan ja työnjohtajan valinta

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Varaa siis uuden kodin suunnitteluun riittävästi aikaa ja valitse ympärillesi kokeneet suunnittelijat. Hanki pääsuunnittelija jo ennen tontin valintaa.

Pientalorakentamisessa pääsuunnittelija on yleensä paikallinen rakennusalan ammattilainen, kuten arkkitehti tai insinööri. Vaikka ostaisit talopaketin talotehtaalta, sinun pitää hankkia pääsuunnittelija. Talotehtaan puolesta saat rakennussuunnittelijan, joka piirtää rakennussuunnitelmat (arkkitehtuuri). Sama henkilö voi toimia kummassakin roolissa.

Pääsuunnittelija
  • On apunasi lupaprosessissa ja toimii linkkinäsi rakennusvalvontaan
  • auttaa sovittamaan yhteen taloa koskevat toiveesi kaavamääräysten ja tontin vaatimusten kanssa.

Rakentamisessa tarvitaan monenlaisia suunnitelmia ja piirroksia. Talon rakennuspiirustusten lisäksi tarvitaan muun muassa perustus- ja rakennesuunnitelmat, vesi- ja viemärisuunnitelmat, ilmanvaihto-, sähkö- ja pihasuunnitelmat.

  • Pääsuunnittelija ja rakennesuunnittelija (= erityisalojen suunnittelija) huolehtivat siitä, että suunnitelmat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Ammattitaitoisten suunnittelijoiden avulla löydät paikalliset ammattilaiset, jotka voivat laatia edellä mainitut erityissuunnitelmat.

Kaikilla suunnittelijoilla tulee olla rakennusalan tutkinto ja riittävä työkokemus. Rakennusvalvonta päättää suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuudesta toimia hankkeessa.

Kaavoitus ja rakennusjärjestys

Talon rakentamista ohjaavat kaavamääräykset ja kunnan rakennusjärjestys, jotka ovat tärkeitä osa-alueita rakennusprojektissasi. Ne määrittävät, mitä ja miten voit rakentaa.

Talon rakentamista ohjaavat kaavamääräykset ja kunnan rakennusjärjestys.

Yleiskaava ja osayleiskaava kertovat, mitä tontin ympäristöön on suunniteltu rakentaa tulevaisuudessa.

Asemakaava on yleiskaavaa tarkempi ja määrittelee, mitä tontille saa rakentaa, miten rakennukset tulee tontille sijoittaa ja minkä kokoisia rakennukset saavat olla.

Rakennusjärjestys antaa rakentamiseen tärkeitä, paikallisista oloista juontuvia ohjeita ja määräyksiä. Niiden avulla pidetään huolta kulttuuri- ja luontoarvoista sekä elinympäristön terveellisyydestä ja viihtyisyydestä.

Tarkat ja ajantasaiset tiedot kaavoista löydät kaavoituksen sivuilta.

Valinnanvaraa tonttitarjonnassa

Sotkamossa voit toteuttaa haaveesi oman kodin rakentamisesta upeissa kainuulaisissa maisemissa. Tarjolla on monipuolinen valikoima tontteja, joilla voit asua juuri niin kuin haluat. Oli unelmasi sitten oman talon rakentaminen, loma-asunto palvelujen äärellä tai rennot lomapäivät Vuokatin upeissa maisemissa, meillä on sinulle sopiva vaihtoehto.

Sotkamon kunnalla on tontteja kaava- ja haja-asutusalueella.

  • Tarjolla olevien tonttien koot vaihtelevat n. 1200 – 1800 m².
  • Tonttien hinnat keskimäärin 9000 € – 37500 €.

Tonttivalikoimaan pääset tutustumaan tonttivarauspalvelussa.

Tontin varaus on voimassa kuusi kuukautta. Sinä aikana tontille tulee hakea rakennuslupa. Luvan myöntämisen jälkeen tontin voi ostaa omaksi ja aloittaa rakentamisen.

Tontin hankkimiseen liittyy kauppahinnan lisäksi myös muita kustannuksia kuten vesi-, viemäri- ja sähköliittymien maksut, varainsiirtovero ja lainhuudatus.

Kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen tulee maksaa varainsiirtovero. Varainsiirtoveron ilmoitus- ja maksuohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta. Varainsiirtovero on kolme prosenttia (3 %) ja se maksetaan kauppahinnan arvosta kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan tekemisestä. Varainsiirtoveron maksaminen on edellytys lainhuudolle.

Lainhuuto tarkoittaa kiinteistön omistuksen eli ostetun tontin rekisteröintiä Maanmittauslaitoksen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tontin ostajan on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Lainhuutoa voidaan hakea mm. Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa.

Rakennusluvan hakeminen

Asuinrakennuksen rakentamiseen tarvitaan aina kunnan rakennusviranomaisen myöntämä kirjallinen lupa.

Rakennusluvan hakemiseen liittyvät tiedot ja liitteet löytyvät rakentamiseen liittyvät luvat ja sähköinen lupa-asiointi

  • Hakemuksen käsittely kestää yleensä 2-4 viikkoa
  • rakennuslupa tyypilliseen omakotitaloon (asuinrakennus ja talousrakennus) maksaa n. 1800€.

Sotkamon rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupakäsittelyyn.

Rakentamisen lupia voi jatkossakin hakea kirjallisesti erityisestä syystä. Ole yhteydessä rakennusvalvontaan aina ennen paperisen hakemuksen jättämistä. Paperiset hakemukset siirretään näissä tapauksissa sähköiseen muotoon rakennusvalvontaviranomaisen toimesta, ja asiointi jatkuu siellä.

Lupahakemuksen tulostettavia lomakkeita voi käyttää sähköisen lupahakemuksen liitteenä tai kirjallisen luvan hakemiseen.

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemuksesta on tiedotettava naapureille. Naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistön omistajat tai haltijat.

Naapurin kuulemisella tarkoitetaan sitä, että naapureille annetaan tieto rakennuslupahakemuksen jättämisestä ja heille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa suunnitelmasta. Myös naapurien kuuleminen hoidetaan sähköisessä lupajärjestelmässä, mutta erityisestä syystä voit toimittaa paperisen lomakkeen skannattuna.

Jos luvanhakija ei hoida kuulemista, on rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä se. Viranomaisen suorittama kuuleminen on maksullinen ja hidastaa luvan käsittelemistä.

Rakentamisen aloittaminen

Rakennustyön voi aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen (14 vrk sen antamisesta). Tutustu lupapäätökseen ja siinä asetettuihin ehtoihin pääsuunnittelijan kanssa heti sen saatuasi.

Lupapäätöksestä käyvät ilmi esimerkiksi työnjohtajat, mahdolliset erityissuunnitelmat ja ne toimet, joita rakentajalta vaaditaan hankkeen aikana.

Lupapäätös on ohjenuorasi viranomaisen suuntaan. 

Liittymät

Muista tilata liittymät hyvissä ajoin, ettei rakennustyömaa seiso ilman sähköä tai uudessa kodissa joudu odottelemaan nettiyhteyttä.

Ajoneuvoliittymät

Ajoneuvoliittymässä on oltava riittävä esteetön näkymäalue kaikkiin suuntiin. Haja-asutusalueella rakennusluvan saaminen edellyttää, että kiinteistöltä voidaan järjestää kulkuyhteys maantielle. Näiden maantieliittymien rakentamista ohjaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Tonttiliittymä esitetään rakennuslupahakemuksen liitteenä olevassa asemapiirustuksessa.

Jätehuolto

Jätteenkuljetukseen liittyminen koskee kaikkia asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjä.

Kainuun alueen jätehuollosta vastaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi.

Nettiyhteydet ja kaapeli-tv

Selvitä, onko alueella valokuitu- tai muu kaapeliverkko, johon voit liittyä. Miten nopeaa nettiyhteyttä tarvitset? Haluatko työskennellä kotona? Erilaisista vaihtoehdoista ja myös kaapeli-tv:stä saat tietoa mm. Kaisanetistä, joka on rakentanut ja rakentaa Sotkamon valokuituverkkoa.

Sähköliittymät

Sähköä tarvitaan jo rakennusvaiheessa. Liittymistä huolehtii Sotkamon alueella Kajave Oy.

Vesi- ja viemäriliittymät

Asemakaava-alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueella rakennukset tulee liittää vesihuoltoverkostoon.

Katselmukset

Viranomaisten tekemissä katselmuksissa varmistetaan, että rakentaminen toteutuu suunnitelmien ja rakennusluvan mukaisesti. Katselmukset tulee tilata hyvissä ajoin rakentamisen edistymisen mukaan. Katselmusten tilaaminen on työnjohtajan vastuulla.

Rakentamisen viranomaisvalvonta päättyy loppukatselmukseen, josta saa pöytäkirjan. Loppukatselmus tulee tilata rakennusluvan voimassaoloaikana.

Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Sotekeskus 1 -hankkeen rakentaminen käynnistyy ja parkkialue poistuu käytöstä

Sotkamon kunnan rakennuttama ns. Sotekeskus 1 -hanke käynnistyy rakentamiseen liittyvillä valmistelutöillä viikon 31 alussa.

VOIMAANTULOKUULUTUS

MRL 200 § mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnalla varattavissa kaksi soutuvenettä

Sotkamon kunnalla on Eskonkadun päässä puistoalueen rannassa kaksi soutuvenettä, joita voi varata omaan käyttöönsä.

Kuurakadun ympäristön asemakaavan muutoksen hyväksyminen

MRA 94 § mukainen asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen