Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen maksujen perusteena on perheen tekemä varhaiskasvatuksen tarpeen tuntivaraus sekä perheen tulot.

Kokopäivähoidosta perittävä enimmäismaksu on 295,00 €/kk (perheen nuorin lapsi). Toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118,00 e/kk. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 59,00 €/kk. Alin perittävä hoitomaksu on 28,00 €/kk.

Toimita ajantasaiset tuloselvitykset kuukausittaisista bruttotuloista varhaiskasvatushakemuksen liitteeksi. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon toiselle perheelle maksettavat elatusmaksut. Mikäli tuloissa tapahtuu muutoksia (esim. työpaikka vaihtuu), ilmoita muutoksesta ja toimita uudet tiedot varhaiskasvatukseen maksun tarkistamista varten. Mikäli et ole toimittanut tulotietoja sovittuun määräaikaan mennessä, voimme tehdä päätöksen enimmäismaksuna. Mikäli toimitat tulotiedot määräajan jälkeen, tulojen mukainen maksu tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Jos hyväksyt korkeimman maksun, merkitse tieto hakemukseen, silloin tuloselvitystä ei tarvita.

Kunnalla on oikeus tarkistaa perheen tietoja väestörekisteristä, Kelalta tai muilta viranomaistahoilta. (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) §17)

Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tee kirjallinen palvelusopimus valitsemalla kuukausittaisista tuntirajoista lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen mukainen välys.

Tuntimäärät

1 – 51 h/kk maksu 40 %
52 – 86 h/kk maksu 60 %
87 – 107 h/kk maksu 70 %
108 – 149 h/kk maksu 85 %
150 h/kk –    maksu 100 %

Maksupäätös tehdään palvelusopimuksen perusteella ja maksupäätöksessä näkyy tuntivälyksen yläraja, 100 % maksuissa varattu tuntimäärä tai oletusarvo 190.

Sähköiseen järjestelmään tekemäsi hoitoaikailmoitukset ovat perusta työvuoro- ja muulle varhaiskasvatustoiminnan etukäteissuunnittelulle, joten ilmoita palvelusopimuksen puitteissa ne hoitoajat, jotka lapsi todella tarvitsee. Järjestelmä huomauttaa sinulle mikäli palvelusopimuksen tuntimäärä on ylittymässä.

Lapsen todellinen läsnäoloaika varhaiskasvatuksessa muodostuu VakaMukana -järjestelmän (puhelinsovellus) Sisään – Ulos -leimausten perusteella. Tämä leimauksista muodostunut todellinen tuntimäärä voi olla enintään palvelusopimuksen yläraja. Mikäli se on isompi, maksu peritään todellisen tuntimäärän perusteella korkeampana ko. kuukaudelta.

Jos varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, tee uusi palvelusopimus seuraavan kuukauden alusta. Sopimuksen kesto on vähintään 3 kuukautta.

Mikäli kuukausittaiset tuntimäärät vaihtelevat suuresti, arvioidaan lähinnä oleva tuntivälys ja käytetään 3 kuukauden  seuranta-aikaa, jonka jälkeen tehdään uusi sopimus, jos tuntivälystä pitää vaihtaa.

Taskulaskin, kynä ja paperi
Tulorajat voit katsoa tästä linkistä

Tarvittavat tuloselvitykset

  • Viimeisin palkkalaskelma (työ, yritys)
  • Viimeisin 1-sivuinen VEROTUSTODISTUS
  • Elatusmaksu (tulo tai meno)
  • Opiskelutodistus ja opiskeluun liittyvä tulopäätös
  • Päätös myönnetystä työttömyyskorvauksesta tai muusta etuudesta

Toimita tuloselvitys ensisijaisesti omaan päiväkotiin tai sähköisesti oman päiväkodin johtajan sähköpostiin ja perhepäivähoidon osalta varhaiskasvatuksen toimistoon tai varhaiskasvatuksen sähköpostiin.

Laskin ja 50 euron seteleitä suurennuslasin alla.
Varhaiskasvatuksen maksulaskuri

Maksulaskuri

Maksulaskuri antaa 100 % maksun (yli 150 h/kk), jos tuntimäärä on pienempi, huomioi pienempi % itse laskemalla.

  • 1 – 51 h/kk maksu 40 %
  • 52 – 86 h/kk maksu 60 %
  • 87 – 107 h/kk maksu 70 %
  • 108 – 149 h/kk maksu 85 %
  • yli 150 h/kk maksu 100%

Hoitosuhteen alkaessa tai päättyessä kesken kuukauden hoitomaksu peritään suhteutettuna käytettyyn tuntimäärään.

Vähentävästi kuukausimaksuun vaikuttaa
– jos lapsella on yli 10 sairaspäivää /kk = laskutetaan puolet kuukausimaksusta
– jos lapsi koko kuukauden sairaana = ei laskuteta
– lapsella ei ole yhtään hoitopäivää/kk = laskutetaan puolet kuukausimaksusta
– perhepäivähoidossa hoitajasta johtuva syy, jos varahoito ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
– erikseen ilmoitettava hyvitysaika (talviloma, kesälomat, syysloma, joululoma)

Kunkin toimintakauden (1.8. – 31.7.) aikana perhe saa hyvityksen kesä- tai heinäkuussa siltä ajalta, jolloin hoitoa ei kesäloman takia ole varattu tai varhaiskasvatuksen toimipiste on suljettu. Mikäli lapsen varhaiskasvatus ei ole alkanut elokuun aikana, maksutonta seuraavan vuoden kesä- tai heinäkuuta ei automaattisesti muodostu ja tuolloin voidaan laskuttaa varatusta varhaiskasvatuksesta myös kesäajalta, jos lapsella ei ole lomaa.

Mikäli perheesi maksukyky jostain syystä olennaisesti heikkenee, voit hakea alennusta hoitomaksuun. Liitä hakemukseen todistukset ja/tai lausunnot asioista, minkä perusteella haet alennusta ja tee hakemus mahdollisimman pian, ennen kuin maksurästejä on kertynyt useammalta kuukaudelta.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa silloin, kun maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennaltaehkäisevän tuen tarpeeseen. Lisäksi huomioon otetaan perheen kokonaistilanne, lastensuojelulliset kysymykset tai huomattava ansiotason tilapäinen aleneminen. Päätöksen harkinnanvaraisesta maksun alentamisesta tekee kasvatusjohtaja. 

Ilmoita lapsen hoitosuhteen päättymisestä hoitopaikkaan heti, kun poisjäänti on tiedossa. Voit tehdä ilmoituksen suullisesti. Hoitosuhteen päättyessä kesken kuukauden, hoitomaksu peritään käytetystä tuntimäärästä.

Varhaiskasvatuslasku tulee sinulle kerran kuukaudessa jälkikäteen. Kätevimmin saat laskun e-laskuna verkkopankkiin, tee sopimus omassa verkkopankissasi, tiedot löytyvät laskusta. Mikäli laskun maksajana olet rekisteröitynyt Oma Postin asiakkaaksi, lasku tulee sinne. Maksamattomista laskuista peritään voimassaoleva viivästyskorko. Jos laskun maksaminen viivästyy yli eräpäivän, Kuntaperintä lähettää maksukehotukset ja sen jälkeen seuraava perintätoimi on ulosottoperintä (varhaiskasvatusmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia).

Leinonen Päivi

Toimistosihteeri, varhaiskasvatus / varhaiskasvatuksen laskutusasiat

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus- ja esiopetusasiat, varhaiskasvatuksen laskutus