Dronenäkymiä Sotkamon satamasta

Osoitejärjestelmä

Kaikilla asuinkiinteistöillä, myös vapaa-ajan kiinteistöillä tulee olla osoite.
Koko kunnan kattavan rakennusten ja asuntojen osoitejärjestelmä on osa turvallisuutta. Hätäkeskukset tarvitsevat oikeat ja tarkat osoitetiedot, jotta apua antavat viranomaiset voidaan ohjata kohteeseen nopeasti ja varmasti.

Haja-asutusalue

Rakennus saa osoitteen rakennuslupavaiheessa. Osoitenumero on matkaan perustuva ja asemapiirros osoittaa rakennuksen tai liittymän sijainnin, johon matka mitataan. Numero osoittaa liittymän tai rakennuksen etäisyyden tien alkupisteestä satoina metreinä. Parittomat numerot ovat tien vasemmalla puolella ja parilliset oikealla puolella.

Kunta pystyttää nimiviitat ja tarvittavat yhdistelmänumerokilvet kaikille osoitejärjestelmän mukaisille teille ja kiinteistön omistajan velvollisuus on hankkia ja asentaa osoitenumerokilpi. Kiinteistön omistajan täytyy huolehtia, että kiinteistön osoitenumero on maastoon merkitty asianmukaisesti.

Asemakaava-alue

Katujen nimet vahvistetaan asemakaavalla. Osoitenumerointi on juokseva, parittomat vasemmalla parilliset oikealla ja perustuu tonttijakoon. Kulmatontilla osoite tulee käyttöön sen mukaan, miltä kadulta on kulku. Navigaattoreiden osalta on todettava, että kartta-aineiston päivittäminen ei ole kunnan asia, vaan palvelujen tarjoajan vastuulla ja myöskin navigaattorin omistajan vastuulla. Navigaattoreiden osoiteaineisto saattaa olla jopa muutaman vuoden vanhaa.

Painettua haja-asutusalueen opas-/osoitekarttaa voi ostaa kunnanviraston neuvonnasta.