Euron seteleitä ja kolikoita

Talous

Kunnan talouden suunnittelussa ja päätöksenteossa huomio kiinnittyy niin tulevaan, kuluvaan kuin menneeseen vuoteen. Syksyisin julkistetaan talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle, keväällä edellisen vuoden tilinpäätös.

Kunnan talousarviossa- ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Vuosittain laadittavasta talousarviosta näet, millaisiin palveluihin ja hankkeisiin kunta on suunnitellut rahaa käyttävänsä. Talousarvion toiminnan tavoitteet johdetaan kunnan strategiasta. Tilinpäätöksen lukujen perusteella voit arvioida kunnan toiminnallista ja taloudellista tulosta.

Talouspalvelut

Talouspalvelut vastaa kunnan kokonaistalouden ja rahatalouden hoidosta. Talouspalvelujen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita talouspalveluita kuntaorganisaatiolle.

Talouspalveluiden tehtäviin kuuluu

  • Talouden ohjaus ja valvonta
  • Kunnan maksuvalmiudesta huolehtiminen
  • Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
  • Tilinpäätöksen laatiminen
  • Raportointi
  • Koko kuntaa koskevien taloustilastojen laatiminen
  • Kirjanpidon hoitaminen
  • Maksuliikenteen ja rahavarojen hoito
  • Ostolaskutuksen (kuntaan saapuvat laskut) hoito
  • Myyntilaskutuksen ja -reskontran hoito
Törhönen-Sirviö Piia

Talousjohtaja

Kunnan talousarvio, tilinpäätös ja talouden seuranta, rahoitusasiat

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka

Aavakare Kati

Laskentasihteeri

Myynti- ja ostoreskontra, maksuliikenne