Hiukan uimaranta

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos vastaa hyvälaatuisen talousveden tuottamisesta ja jakelusta vesilaitokseen liittyneiden vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi laitos vastaanottaa ja puhdistaa viemärilaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden laitoksen verkostoon toimittaman jäteveden vähintään ympäristölupapäätöksen mukaiseen puhdistustasoon.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on taajama-alueiden lisäksi laajentunut viime vuosina kattamaan haja-asutusalueilta, joiden vesihuollosta ovat aiemmin vastanneet paikalliset vesiosuuskunnat. Sotkamon kunnan alueella toimii vuonna 2024 edelleen kolme itsenäistä vesiosuuskuntaa.

Vesihuoltolaitokseen liittyneet vesiosuuskunnat

 • Haapalanlahden vesiosuuskunta
 • Hyvölänkylän vesiosuuskunta
 • Juholankylän vesiosuuskunta
 • Juuvinmäen vesiosuuskunta
 • Kaitainsalmen vesiosuuskunta
 • Rekivesi vesiosuuskunta
 • Riekinrannan vesiosuuskunta
 • Sapsonrannan vesiosuuskunta
 • Soidinvaaran vesiosuuskunta
 • Vaarankylän vesiosuuskunta
 • Jormasjoen vesiosuuskunta
 • Naapurinvaaran vesiosuuskunta
 • Pohjois-Tipaksen vesiosuuskunta

Itsenäiset vesiosuuskunnat 2024

 • Pohjavaaran vesiosuuskunta
 • Kuolaniemen vesiosuuskunta
 • Lauttolahden vesiosuuskunta

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen riskienhallintasuunnitelma

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos on laatinut riskienhallintasuunnitelman valtakunnallisella WSP-riskienhallintatyökalulla (Water Safety Plan). Suunnitelman toteutuksesta vastasi Pöyry Finland /Jarmo Sallanko ja raportti valmistui 10.6.2019. Suunnitelmassa on tarkasteltu talousveden tuotantoketjua pohjavesialueilta kuluttajalle saakka. Lisäksi siinä on käsitelty vedenlaadun viranomaisvalvontaa, tiedottamista ja varavedenjakelua. Vaarojen ja riskien kartoitustyö on tehty vesihuoltolaitoksen omana työnä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Kartoitustyötä varten on perustettu työryhmä, johon kuuluu vesihuoltolaitoksen edustajien lisäksi Kainuun Soten, Kainuun Ely-keskuksen ja Kainuun pelastuslaitoksen edustajat. Työryhmä kokoontui ja kävi läpi aineistot ennen raportin julkaisua. Laadittua riskienhallintasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Loppuraportti on tarkoitettu pääosin viranomaiskäyttöön

WSP-riskiarvioinnissa tunnistetaan vedentuotantoketjun vaarat ja riskit, sekä arvioidaan niiden taso (kriittinen, keskitaso tai vähäinen). Lisäksi määritetään hallintakeinot kaikille kriittisille ja keskitason riskeille. Hallintakeinojen jälkeen riski määritetään uudelleen.

Toteutetun riskienarvioinnin tuloksena todettiin, että Sotkamon vesihuoltolaitoksen verkostoalueiden osalta kaikki kriittiset riskit ovat hallinnassa.

Yhteystiedot

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen toimisto sijaitsee osoitteessa Markkinatie 1, 88600 Sotkamo, ja se palvelee asiakkaitaan arkisin kello 9.00 – 15.00. Kunnanvarikko sijaitsee osoitteessa Ratatie 6, 88600 Sotkamo. Voit aina kääntyä asiantuntijoidemme puoleen vesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Työajan ulkopuolella voit tehdä vikailmoituksen puhelimitse Sotkamon kunnanvarikon numeroon. Muina aikoina pyydämme teitä ystävällisesti tutustumaan verkkosivuillamme oleviin yhteystietoihimme. Nopea ja tehokas reagointi vesihuollon häiriötilanteissa on meille ensisijaisen tärkeää, jotta voimme taata turvallisen ja toimivan vesihuollon kaikille Sotkamon asukkaille.

Vesihuoltoasioista vastaa

Laskutus- ja sopimusasiat

Mustonen Aija

Toimistosihteeri, tekninen toimisto

Vesilaskutus

Vesilaitos

Jätevedenpuhdistamo ja viemärilaitos

Ajankohtaista

Sotkamon kunnan tie- ja katuhankkeet: Elinvoimaa ja viihtyisyyttä tukevia investointeja kesälle 2024

Kunnan infrastruktuurin kehittäminen on olennainen osa elinvoimaisen ja turvallisen ympäristön rakentamista muun muassa ku…

Vesihuoltolaitos tiedottaa

HOX! 10.4.2024 Vesijohtovuoto korjattu, vesijohtokaivannon täyttötyöt tehdään loppuun 11.4 mennessä. Läpikulku estynyt. …

Vesihuoltolaitos tiedottaa sakkaisesta vedestä Harjukadulla

Sotkamossa Harjukadulla on havaittu sakkaista vesijohtovettä. Alueella tehdään paalutus- ja maanrakennustöitä. Tästä johtu…