Muskari

Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari on musiikkiopiston toiminnan kivijalka. Muskari noudattaa omaa opetussuunnitelmaa ja muskaria ohjaa varhaisiän musiikkikasvatuksen opettaja. Muskari antaa perustaitoja, joiden avulla on helppoa jatkaa aikanaan instrumenttiopintoihin. Muskaria ja musiikkivalmennuksen ryhmiä on tarjolla 0-9 vuotiaille.

Muskaria järjestetään ikätasoisissa ryhmissä

Näin opetuksessa voidaan vahvistaa varhaisiän erilaisten herkkyyskausien kehitystarpeita. Muskari voi tukea lapsen kielen kehitystä tai motorisia taitoja. Muskari tarjoaa lapsille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä musiikin, liikunnan, leikin ja tarinoiden maailmassa.

Muskarin päätavoite on luoda lapselle pysyvä positiivinen suhde musiikkiin, lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä musiikillisten valmiuksien harjoittaminen. Muskarissa käytetään työtapoina laulamista ja loruilemista, soittamista, kuuntelemista ja musiikkiliikuntaa, myös muihin taideaineisiin intergrointia käytetään (mm.kuvaamataito). Jokaiselle tunnille asetetaan musiikillisen tavoitteen lisäksi kognitiivinen, psyko-motorinen, sosiaalis-emotionaalinen ja esteettinen tavoite.

Luovuus, hauskuus ja ilo

Musiikki kannustaa hauskuuteen ja hassutteluun. Vain mielikuvitus on rajana.

Leikin varjolla

Leikki on lapsen työtä ja lapsi oppii leikkimällä. Tunnit suunnitellaan siten, että kullekin tunnille asetetut viisi oppimistavoitetta (musiikillinen, sosiaalis-emotionaalinen, psykomotorinen, kognitiivinen ja esteettinen kehitys) saavutetaan.

Lapsen ehdoilla

Kaikessa toiminnassa huomioidaan lasten iän mukaiset kiinnostusten kohteet. Lasten toiveet huomioidaan.

Toiminnassa tärkeää ovat taiteen perusopetukselle asetetut tavoitteet ja kriteerit kuitenkin leppoisan ja hyvän ilmapiirin vallitessa. Pääasia on että lapsi nauttii toiminnasta ja saa toteuttaa itseään luovasti! Arjen kiireen ja tehokkuuden keskelle halutaan nostaa henkisiä arvoja sekä antaa tilaa lasten oman luovuuden kehittymiselle.

Hip-hei, niin on hauskaa, että laulattaa!

Muskarin käytännöistä

  • Alle 3-vuotiaiden muskariin tullaan aikuisen kanssa, aikuiset osallistuvat aktiivisesti muskaritunnin toimintaan.
  • Yli 3-vuotiaiden ryhmissä lapset saavat olla itsenäisesti ilman vanhempaa. Ensimmäisellä kerralla huoltaja voi olla mukana lapsen tukena. Jarrusukat tai tossut kaikille mukaan!
  • Erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat myös tervetulleita muskariin. Erityistarpeista on syytä keskustella muskariopettajan kanssa etukäteen.

Keskiviikko

(aika avoin) Salmelan musapaja 7-10 v.
14.30 – 15.15 Vuokatin musapaja 7-10 v.
16.00 – 16.45 Sisarusmuskari 3 kk-6 v.
16.45 – 17.30 Yrttiykköset 1 v.
17.30 – 18.15 Katajakakkoset 2 v.

Torstai

15.30 – 16.15 Vauvamuskari 3-12 kk
17.00 – 17.45 Kimalaiskolmoset ja Näätäneloset yhdessä 3-4 v.
17.45 – 18.30 Musiikkivalmennus 5-7 v.

Muutokset mahdollisia!

Yhteystiedot

Huotari Tarja

Kuhmon musiikkiopiston palvelusihteeri

Ekundayo Ulla-Sisko

Muskari, kantele

Kuhmon musiikkiopisto