Turvallisuus

Kai­nuun pe­las­tus­lai­tos vas­taa on­net­to­muuk­sien en­nal­taeh­käi­sys­tä, pe­las­tus­toi­min­nas­ta se­kä va­rau­tu­mi­ses­ta Kai­nuun maa­kun­nan alueel­la.

Sotkamon kunta on valmistautunut häiriötilanteisiin valmiussuunnitelmien ja toiminnan etukäteisvalmistelujen avulla. Koulutamme henkilöstöä ja harjoittelemme erilaisten häiriötilanteiden varalta. Varautumisen tarkoituksena on varmistaa kunnan keskeisten tehtävien hoitaminen mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa tilanteissa.

Omatoiminen varautuminen

Varautuminen tarkoittaa valmistautumista ennakolta erilaisiin arjen häiriö- ja kriisitilanteisiin. Tavoitteena on yhteiskunnan ja yksilöiden toiminnan mahdollisimman häiriötön jatkuminen.

Omatoiminen varautuminen on yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy. Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa.

Sotkamon kunnan varautuminen

Sotkamon kunta on varautunut häiriötilanteisiin. Keskeistä häiriötilanteissa on varmistaa tärkeimmät toiminnot ja tarvittaessa priorisoidaan toimintaa tärkeimpien toimintojen turvaamiseksi.

Sotkamon kunnan viestintä häiriö- ja kriisitilanteissa perustuu hyvin toimivaan normaaliolojen viestintään. Erityistilanteissa viestintä on avointa ja nopeaa. Sotkamon kunnan viestintää koordinoidaan yhteistyössä tilannetta johtavan viranomaisen kanssa.

Tiedon välittämiseen käytetään niin pitkälle kuin mahdollista normaaliajan välineitä kuten

  • puhelinta,
  • verkkosivustoa,
  • mediaa,
  • sosiaalista mediaa ja
  • sähköpostia.

Jos ne eivät ole käytössä voidaan joutua käyttämään poikkeuksellisia tiedotuskanavia. Mikäli sähköiset viestintävälineet eivät ole käytössä, Sotkamon kunta viestii muun muassa

  • kunnanviraston ulko-ovien edessä,
  • Sotkamon torilla.
  • Vuokatti Areenan pääsisäänkäynnin läheisyydessä ja
  • Katinkullan pääsisäänkäynnin läheisyydessä.

Muita viestintävälineitä ja -kanavia laajennetaan tarpeen mukaisesti.

Ajankohtaista

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen FB-liven tallenne

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen piti 21.12.2022 klo 12 Facebook -liven, jossa käsiteltiin kunnan ajankohtaisia asioita ja s…

Sotkamon kunnan varautuminen ja toimintamallit sähkökatkosten aikaan

Valtakunnallisessa sähköpulan uhkatilanteessa Sotkamon kunta reagoi vähentämällä sähkön käyttöä. Sähkönkulutusta pyritään …

Vesihuoltolaitoksen toimintaohjeet sähkökatkon sattuessa

Vesihuoltolaitos on antanut toimintaohjeita kuntalaisille sähkökatkon varalle.