Hallintopalvelut

Hallinnon toimialan tehtävä on huolehtia vaalien, tilintarkastuksen, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, vaikuttamistoimielinten, yleishallinnon, elinkeino-, matkailu- työllisyys- ja maatalouspalvelujen toimintaan liittyvistä hallinnollisista tehtävistä ja muista yleisistä toimintaedellytyksistä. Lisäksi hallinnon toimiala vastata talouden ja konserniohjauksen yhteensovittamisesta sekä strategisesta maankäytöstä. Hallinnon tehtäviä on myös hoitaa koko organisaation henkilöstöhallinnon, yhteistoiminnan ja viestinnän yhteensovittamisesta ja rajapinnoista.

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka

Boren Riikka

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Yleishallinto, hallintopalvelut ja keskitetyt henkilöstöasiat

Heikkinen Minna

Toimialasihteeri

Hallintopalvelut, kunnanjohtajan sihteeri

Törhönen-Sirviö Piia

Talousjohtaja

Kunnan talousarvio, tilinpäätös ja talouden seuranta, rahoitusasiat

Huotari Päivi

Toimistopäällikkö

Keskusvaaliltk:n sihteeri, tontit, Snowpolis

Sirviö Sari

Toimistosihteeri

Asiakaspalvelu ja info

Malvisto Antti

Asianhallintasihteeri / Tietosuojavastaava

Arkistopalvelut ja tietosuoja

Hanhela Heidi

Viestintäasiantuntija

Viestinnän suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut huolehtii kunnalle työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista.

Henkilöstöpalveluissa hoidetaan kunnan henkilöstön palkkaus- ja palvelusuhdeasiat, työsuojeluun ja yhteistoimintaan liittyvät asiat sekä muut virka- ja työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamiseen kuuluvat asia.

Boren Riikka

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Yleishallinto, hallintopalvelut ja keskitetyt henkilöstöasiat

Helenius Harri

Tekninen johtaja, kunnan työsuojelupäällikkö

Kunnan työsuojelupäällikkö

Talouspalvelut

Sotkamon kunnan talouspalvelut vastaa kunnan kirjanpidosta, osto- ja myyntireskontrista, maksuvalmiuden suunnittelusta ja seurannasta, rahaliikenteestä sekä taloustilastoinnista. Talouspalveluissa laaditaan ja valmistellaan talousarvio ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös, ja toteutetaan talouden seuranta ja raportointi.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut vastuualue on laajasti mukana elinkeino- ja elinvoimahankkeissa mm. matkailun kehittämisen, omien hankkeiden ja projektikumppanuuksien kautta. Elinvoimapalveluja tuottavat yritys- ja matkailuasiantuntijat sekä maaseutupäällikkö maaseudun elinkeinojen kehittämisessä.