Muu toiminta

Koululla järjestetään opetus- ja kasvatustyötä tukevaa muuta toimintaa, kuten koulun kerhotoimintaa sekä erilaisia tapahtumia. Niitä järjestävät oppilaskunta, koulun henkilöstö sekä huoltajat yhteistyössä.
Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön. Tätä tavoitetta tukee koulun kiusaamisen vastainen toimintamalli. Sen ytimessä ovat kiusaamisen ennaltaehkäiseminen sekä toimintaohjeet kiusaamistilanteiden selvittämiseen.

Oppilaskunnan hallitus toimii aktiivisena tuodakseen koulun lukuvuoteen kaikille yhteisiä tapahtumia. Hallitus valitaan lukuvuoden alussa salaisella lippuäänestyksellä. Jo tämä tapahtuma on oppilaiden keskuudessa merkittävä päivä. 

Kultakin luokka-asteelta oppilaskunnan hallitukseen pääsee eniten ääniä saanut. Toiseksi eniten ääniä saanut nimetään varajäseneksi. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu viikoittain oppilaskuntaa ohjaavan opettajan luokassa. He huomioivat kalenterijuhlapäivät ja suunnittelevat tapahtumia näiden teemoille. 

Vuosien aikana koulullamme on vietetty mm. lemmikkieläinpäivää, naamiaisia tai pukeutumisen teemaviikkoja, pikkujoulupäivää, halipassipäivää, pääsiäismunan piilotusta tai muuta aarrejahtia. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet hoitavat päivän suunnittelun, siitä tiedottamisen sekä päivän valmistelun koulun aikuisten tukiessa heitä.

Naapurinvaaran koulun kerhotoimintaan kuuluu liikuntaan painottuva monitoimikerho, erätaitoja kartuttava eräkerho sekä laulamisen iloon keskittyvä musiikkikerho.

Neljännen – kuudennen luokan oppilailla on koulun omien kerhojen lisäksi  mahdollisuus osallistua myös Harrastamisen Suomen mallin kerhoihin, joita järjestetään keskustan ja Vuokatin alueella. Kerhoihin on järjestetty kyyditys, ja se onkin mahdollistanut useamman oppilaan osallistumisen.