Kansalaisopiston hankkeet

 • Opintoseteliavustus työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2020 (Startti opintoihin) 30.6.2022 saakka (OPH)

  • tavoitteena koulutukseen osallistujien opiskeluvalmiuksien parantaminen ja työllistymisen edistäminen.
 • Opintoseteliavustus työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2021 (OPH)

  • tavoitteena toteuttaa hyvin matalan kynnyksen koulutuksia, joilla vahvistetaan erityisesti heikon pohjakoulutuksen omaavien sotkamolaisten ja kuhmolaisten työikäisten keskeisiä perustaitoja heidän omista lähtökohdistaan.
 • Opintoseteliavustus (OPH)

  • tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa.  Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää.

 

Mukana hankkeissa:

  • Oppija -hanke (Kaukametsä)

   • järjestää kansalaisopiston opettajille sekä toimistosihteereille lisäkoulutusta sekä luentoja.
  • Digikärpäsen puremat -hanke (OPH) Oulu-opisto

   • vahvistetaan ja monipuolistetaan opetushenkilöstön kykyä käyttää digitaalisia työkaluja omassa työssään sekä lisätään ymmärrystä digitalisoituvasta työ- ja oppimisympäristöstä. Opetushenkilöstöä koulutetaan ajankohtaisilla ja laadukkailla digikursseilla ja -luennoilla.
  • Onno -hanke

   • Opettajille:
    osaaminen näkyväksi, näkymätön osaamiseksi.
    Tarkoituksena on tuoda näkyväksi jo hankittua osaamista eli kansalaisopiston kursseja on mahdollisuus tulevaisuudessa viedä Koski-tietovarantoon.
    Hanke on yhteistyöhanke Lapin ja Meri-Pohjolan opistopiirin, Järvi-Saimaan kansalaisopiston ja Sipoon opiston kanssa. Hankkeessa kehitetään opettajien ja opiskelijoiden osaamisperusteista ajattelua, niin että opistossa hankittu osaaminen tunnistetaan, tunnustetaan ja voidaan halutessaan siirtää Koski-tietovarantoon.
   • Rehtoreille ja päätoimiselle henkilökunnalle:
    Pedagoginen johtamisosaaminen eli osaamisperusteiden opetustyön johtaminen.