Vesilaitos

Vesilaitos

Vesilaitoksella on käytössä neljä pohjavedenottamoa. Sotkamon vesi on pehmeää. Vesijohtoverkostoa on n. 300 km. Vesilaitos toimittaa oman toiminta-alueensa lisäksi yhdelletoista vesiosuuskunnalle tai yhtymälle. Vettä pumpataan verkostoon n. 2000 m3/d. Kaikki vedenottamot ovat kaukokäytön ja -valvonnan piirissä. Verkostovettä tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti 1-2 kertaa kuukaudessa.

Viimeisin vesitutkimus tulos

Veden kovuus Sotkamon  kunnan vesihuoltolaitoksen toimittaman veden kovuus on n. 2,0-4,0 °dH (0,35-0,66 mmol/l) eli vesi on pehmeää. Esimerkiksi astianpesukoneissa ei tarvitse käyttää aineita veden pehmennykseen. Pesuainepakkausten annosteluohjeita on syytä noudattaa.

Veden kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina, °dH tai millimooleina, mmol/l (1 mmol/l = 5,6°dH). Vesi on pehmeää, jos kovuus on 2,1- 4,9°dH (0,38 – 0,88 mmol/l) ja keskikovaa jos kovuus on 4,9 – 9,8°dH (0,88 – 1,75 mmol/l).

Henkilökunta
Kalle Keränen, vesihuoltoteknikko puh. 040-5446367, kalle.keranen@sotkamo.fi
Mika Kemppainen, tieinsinööri puh. 040-5134953, mika.s.kemppainen@sotkamo.fi

Aija Mustonen, toimistosihteeri (laskutus/sopimukset) puh. 044-7502146, aija.mustonen@sotkamo.fi
Veikko Härkönen, vesilaitoksenhoitaja puh. 044-7502784, veikko.harkonen@sotkamo.fi

Asentajat:
Timo Sirviö, asentaja puh. 044-7502598