Leivolan päiväkoti

Leivolan päiväkoti sijaitsee Sotkamon ja Vuokatin välissä Leivolankylällä. Päiväkotia ympäröi puhdas Suomen luonto. Päiväkoti toimii koulun kanssa yhteisessä rakennuksessa, joka mahdollistaa tilojen ja liikuntapaikkojen yhteiskäytön.

Leivolan päiväkodin turvallisessa, kiireettömässä ja kannustavassa ympäristössä toimii neljä ryhmää, joista yksi on integroitu pienryhmä. Ryhmät toimivat kahdessa eri rakennuksessa (n. 65 lasta). Lapsen koko esiopetus-/varhaiskasvatuspäivä on kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa, jossa huomioidaan lapsen osallisuus ja yksilöllisyys. Autamme lasta ystävyyssuhteiden muodostamisessa, panostamme kiusaamisen ehkäisyyn, havainnoimme lapsen leikkiä ja tuemme lasta leikin sujumisessa. Leikki ja ihmettely on lapsen luonnollinen tapa oppia ympäröivää maailmaa