Pörhikit

Pörhikit on 3 – 5 -vuotiaiden pienryhmä, jossa on paikkoja erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille. Opetuksessa ja kasvatuksessa huomioimme lapsen yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet sekä turvaamme mahdollisuuden sosiaaliseen osallistumiseen vertaisryhmässä. Kotiin annetaan kuukausittain kuukausitiedote, jossa kerromme tulevista tapahtumista.

Näitä asioita painotamme ryhmämme toiminnassa
Struktuuri
– ryhmällämme on kuvitettu päiväjärjestys
– lapsi pystyy ennakoimaan  päivän kulkua, siirtymiset helpottuvat
Yksilöllisyys
– lapseen tutustuminen; kahdenkeskiset puuhat aikuisen kanssa
– perusturvallisen ilmapiirin luominen
– vuorovaikutus vahvistaa lapsen itsetuntoa
– kannustaminen, omatoimisuuden vahvistaminen
– pienryhmätoiminta, kiireettömyys
Vertaisryhmä
– kaverisuhteet, toisten huomioon ottaminen