Veppelit

Veppelit on 3 – 5 -vuotiaiden ryhmä.

Veppeleillä huomioimme lapsen yksilöllisesti ja samalla elämme yhteistä arkea. Toiminnassamme tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on iso rooli ja myös kannustamme toinen toistamme. Lasten osallisuus on kantava voimavaramme ja erilaiset teemat ovat luonteva osa arkeamme. Lapset ovat mukana ideoinnissa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Arkemme on täynnä leikkiä, oivaltamista ja uuden oppimista, unohtamatta huoltajien kanssa sovittuja yhteisiä tavoitteita.

Hyödynnämme Leivolan monipuolista toimintaympäristöä, koska luonto avautuu jo portilta ja kutsuu seikkailuun.