Terveysvalvonta

Terveysvalvonnan tavoitteena on turvata kuntalaisille turvalliset elintarvikkeet, puhdas talous- ja uimavesi sekä ehkäistä asuntojen ja muiden terveydensuojelulain mukaisten huoneistojen terveyshaittoja.

1.1.2024 alkaen Puolangan eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta siirtyvät Oulunkaaren ympäristöpalveluiden vastuulle.

Terveysvalvonnan tehtäviin kuuluvat:

 • Elintarvikevalvonta
 • Asumisterveyden valvonta
 • Terveydensuojeluvalvonta
 • Talous-, uimavesi- ja uima-allasvesivalvonta
 • Tupakkatuotteiden myynnin ja mainonnan sekä tupakointikieltojen valvonta
 • Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta

Valvonnan tavoitteena on varmistaa ympäristöterveydenhuollon lakien noudattaminen toiminnanharjoittajia ja kuluttajia neuvomalla ja ohjaamalla, tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä, käyttämällä hallinnollisia pakkokeinoja, antamalla lausuntoja ja varautumalla häiriötilanteisiin. Valvontaviranomaisen on seurattava, että toimija myös poistaa valvonnassa havaitut epäkohdat. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Terveysvalvonta perii valvontakohteilta Kainuun soten hallituksen hyväksymän taksan mukaiset valvontamaksut.

Valvontasuunnitelmissa todetaan käytettävissä olevat voimavarat ja niiden jakautuminen eri toimialoille. Tämän lisäksi suunnitelmissa esitetään valvonnan painopisteet sekä valtakunnalliseen valvontaohjelmaan liittyvät yhteiset ja toimialakohtaiset hankkeet ja projektit.

Ympäristöterveyshuollon valvontasuunnitelmassa on esitetty myös:

 • tarkastuksen sisältö
 • valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys
 • tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika
 • kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen
 • valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2022

Ympäristöterveyspalveluiden asiakasmaksut perustuvat eläinlääkintähuoltolakiin (765/2009), elintarvikelakiin (23/2006), terveydensuojelulakiin (763/1994), tupakkalakiin (549/2016) ja lääkelakiin (395/1987).

Ympäristöterveyspalveluiden asia­kas­mak­sut 01.02.2023

Sijainti

 • Ka­jaa­nin toi­mi­pis­te, Teh­das­ka­tu 11, 87100 Ka­jaa­ni
 • Sot­ka­mon toi­mi­pis­te, Ak­ko­nie­men­tie 10, 88600 Sot­ka­mo
 • Hy­ryn­sal­men toi­mi­pis­te, Las­ku­tie 1, 89400 Hy­ryn­sal­mi
 • Suo­mus­sal­men toi­mi­pis­te, Kaup­pa­ka­tu 20, 89600 Suo­mus­sal­mi

Sähköpostia voi lähettää ympäristöterveydenhuollon yhteiseen osoitteeseen ymparistoterveys(a)sotkamo.fi. Tätä sähköpostia luetaan joka arkipäivä. Tähän osoitteeseen voi lähettää hakemuksia, ilmoituksia ja antaa palautetta ympäristöterveydenhuollolle.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sotkamo.fi