Ruokamyrkytys- ja vesiepidemiaepäilyt

Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruuan tai talousveden nauttimisen välityksellä saatua tartuntaa tai myrkytystä. Ruokamyrkytyksen aiheuttajat ovat useimmiten viruksia, bakteereja tai niiden tuottamia myrkkyjä, eli toksiineja. Ruokamyrkytyksiä voivat aiheuttaa myös loiset, sienet ja myrkylliset kasvit.

Jos epäilet syömäsi ruuan tai juoman aiheuttaneen sinulle ruokamyrkytysoireita, ilmoita siitä kunnan terveystarkastajalle. Ilmoitus tulee tehdä sen alueen terveystarkastajalle, jossa elintarvikehuoneisto (esim. ravintola, kahvila tai työpaikkaruokala) sijaitsee.

Sa­moin tu­lee toi­mia, jos olet os­ta­nut ruoan kau­pas­ta ja epäi­let saa­nee­si ruo­ka­myr­ky­tyk­sen. Täl­löin il­moi­tus teh­dään sen alueen ter­veys­tar­kas­ta­jal­le, jos­sa kaup­pa si­jait­see.

Saatuaan tiedon ruokamyrkytysepäilystä elintarvikealan toimijan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa siitä viipymättä terveystarkastajalle ja säilyttää epäilty elintarvike mahdollista näytteenottoa varten.

Mikäli epäilet sairastumisen johtuvan talous- tai uimavedestä, ilmoita siitä sen kunnan terveystarkastajalle, jossa epäiltyä talousvettä on käytetty tai jossa uimaranta tai -allas sijaitsee. Talousvesiepäilyissä voit olla yhteydessä myös suoraan kyseisen kunnan vesilaitokseen ja uimavesiepäilyissä uimarannan tai -altaan ylläpitäjään.

Kainuun alueella voit ilmoittaa ruokamyrkytys- ja vesiepidemiaepäilyistä joko sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse terveystarkastajalle. Virka-ajan ulkopuolella voit ottaa yhteyttä päivystävään eläinlääkäriin.