Tupakkatuotteet, nikotiininesteet ja nikotiinivalmisteet

Tupakkalain mukainen valvonta

Tupakkalain (549/2016) keskeisenä lähtökohtana on, ettei kukaan vastoin tahtoaan altistu syöpävaaralliseksi aineeksi luokitellulle tupakansavulle. Tupakkalain tavoitteena on myös nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäiseminen. Tupakkalain noudattamista valvovat terveystarkastajat. Myös työsuojeluviranomaiset ja poliisi osallistuvat valvontaan.

Tupakointi on kielletty:

 • rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä
 • ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan
 • päiväkotien taikka esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa tai leikkikentillä
 • kunnallisilla leikkikentillä, joista on laadittava kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n mukainen asiakirja. Leikkikenttään rinnastetaan yksityisen leirintäalueen, leirikeskuksen ja puuha- tai teemapuiston laajat leikkipaikat, joista vaaditaan turvallisuusasiakirjat
 • lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten ulkoalueilla, jotka on tarkoitettu alle 18-vuotiaille
 • yleisellä uimarannalla toukokuun alusta syyskuun loppuun. Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa kunnan terveydensuojeluviranomainen odottaa huomattavan määrän ihmisiä uivan ja joista on tehtävä terveydensuojelulain (732/1994) 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen ilmoitus
 • yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Kielto ei koske kulkuneuvoissa olevaa asuintilaa
 • savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien taikka esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa eikä leikkikentillä

Ravintoloissa tupakointi on mahdollista erillisessä tupakointitilassa, joka on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä. Tupakointitilaan ei saa tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa eikä juomaa; myös oheistoimintojen tarjoaminen on kiellettyä.

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyminen tai muu luovuttaminen on kielletty alle 18-vuotiaalle. Suunuuskan myynti ja maahantuonti on elinkeinotoiminnassa kielletty.

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on luvanvaraista toimintaa. Myyntilupa haetaan myyntipaikan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myyvän elinkeinonharjoittajan tulee kustannuksellaan laatia ja toteuttaa omavalvontasuunnitelma, jolla estetään tupakkatuotteiden tai tupakointivälineiden luovuttaminen alle 18-vuotiaalle henkilölle.

Myyn­ti­lu­pa­ha­ke­muk­seen (Val­vi­ra)

Tupakointikieltojen hakeminen taloyhtiöön:

Taloyhtiöt voivat hakea tupakointikieltoa huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan sekä sisälle huoneistoihin. Ohjeet ja hakemuslomake tupakointikieltojen hakemiseksi löytyvät Valviran sivuilta.

Lääkelain mukaan nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvistä kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeista.

Nikotiinivalmisteiden myynnin edellytykset:

 • elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaisenkirjallisesta hakemuksesta myöntämä vähittäismyyntilupa
 • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
 • myyjä voi valvoa ostotilannetta
 • elinkeinonharjoittajalla tulee olla nikotiinivalmisteiden myynnin omavalvontasuunnitelma
 • valmisteita ei myydä ravintoloista tai automaateista

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoista edellyttää sijaintikunnan myöntämää lupaa. Kunnan tulee myöntää lupa, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, kuinka luvan hakija varmistaa, että lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä noudatetaan.

Lomakkeet:

Nikotiinituotteiden myyntilupahakemus