Mittaus ja paikkatieto

 

Mittaus- ja paikkatietopalvelut vastaa kunnan kartta- ja paikkatietoaineistosta, sekä mittaus- ja kartoitustöistä.

Toimialaamme kuuluu kaavoitusmittausten valvonta, karttojen laadinta, ylläpito ja hyväksyminen, rakennuspaikkojen merkintämittaukset, rakentamisen ja kunnallistekniikan suunnittelun tarvitsemien paikkatietojen tuottaminen ja muut mittaus- ja kartoitustyöt.

Karttojen ja mittausaineiston käsittelyyn ja tuottamiseen käytetään Mapinfo, Autocad (YTCad)  ja 3D-win ohjelmistoja.

Maastomittauksissa käytämme GNSS- ja takymetri kalustoa.