Mittaus ja paikkatieto

OPASKARTTAPALVELU
KAAVAKARTTAPALVELU

Mittaus- ja paikkatietopalvelut vastaa kunnan kartta- ja paikkatietoaineistosta, sekä mittaus- ja kartoitustöistä.
Toimialaamme kuuluu kaavoitusmittausten valvonta, karttojen laadinta, ylläpito ja hyväksyminen, rakennuspaikkojen merkintämittaukset, rakentamisen ja kunnallistekniikan suunnittelun tarvitsemien paikkatietojen tuottaminen ja muut mittaus- ja kartoitustyöt.
Karttojen ja mittausaineiston käsittelyyn ja tuottamiseen käytetään Mapinfo, Autocad (YTCad)  ja 3D-win ohjelmistoja. Koordinaatisto on ETRS-GK28 , korkeusjärjestelmä N2000
Maastomittaukset tehdään GNSS- ja takymetri kalustolla.

Maanmittauslaitos vastaa Sotkamon alueen maanmittaustoimituksista ja ylläpitää kiinteistörekisteriä.