Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan yleisenä tavoitteena on kehittää rakennetun ympäristön toimivuutta ja esteettistä viihtyisyyttä. Rakennuskannan terveellisyyttä, turvallisuutta ja teknistä laatua pidetään yllä neuvonnan, valvonnan, lupahallinnon ja tarkastusten avulla.

Rakennusvalvonnassa selvitetään rakennushankkeiden luvanvaraisuus ja käsitellään rakentamiseen, purkamiseen ja maisemaa muuttaviin töihin tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Mikäli suunnittelet rakentamista, korjaamista tai muuta toimenpidettä, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rakennustarkastajan toimistopäivä maanantai klo 9-11 ja 12-15

Asiakirjat ja päätökset ovat nähtävillä rakennusvalvontatoimistossa pyydettäessä.