Kiinteistöinventointi

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan talousarviossa on varattu 120 000 euroa maastossa suoritettavan kiinteistöinventointien tekemiseen. Kyseisten inventointien tekemiseen oli pyydetty alkuvuonna 2023 tarjouksia yksityisiltä yrityksiltä. Tehdyt tarjoukset ylittivät hankkeelle varatun rahoituksen. Lautakunta hylkäsi 1.3.2023 pidetyssä kokouksessaan kaikki tarjoukset.
Ympäristö- ja teknisellä lautakunnalla/rakennusvalvontatoimistolla on kuitenkin tarkoitus aloittaa kyseinen selvitystyö.

Selvitystyön tarkoituksena on selvittää Sotkamon kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta suhteessa kunnan rakennus-, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneisto- sekä verohallinnon rekisteriin.

Kiinteistötietojen inventointityössä selvitetään mm. rakennusten sijainti, osoite, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Tarvittaessa rakennuksesta voidaan ottaa ulkokuvia rajatusti rakennusvalvonnan työtä varten. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Työ tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä. Inventointityöryhmällä on mukana henkilökohtainen ID-kortti sekä tietolappu auton ikkunassa. Inventointityö aloitetaan vuonna 2023.

Rakennusvalvontatoimisto on aloittanut kiinteistöinventointityön toimistotyönä jo vuoden 2022 alussa. Hankkeeseen on palkattu yksi toimistosihteeri. Inventointia tehtäessä on verrattu suunnitelmia, rakennus- ja huoneistorekisteriä sekä verottajan tietoja.

Lisätietoja ja yhteydenotot; rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen p. 044 750 2142, vesa.hakkarainen@sotkamo.fi tai rakennustarkastaja Janne Heikkinen p. 040 516 0506, janne.heikkinen@sotkamo.fi.