Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnassa voit tutustua arkistoituihin lupa-asiakirjoihin tai tilata niistä kopioita.

Rakennusvalvonta arkistoi lupapäätöksen liitteineen, vahvistetut pääpiirustukset ja muut selvitykset, jotka ovat olleet tarpeen rakennustyön määräysten mukaisuuden toteamiseksi. Lisäksi arkistosta löytyvät rakennustyön valvontaan liittyvät asiakirjat kuten loppukatselmuspöytäkirjat.

Haettavan aineiston löytämiseksi tarvitaan esim. kiinteistön osoite, kiinteistötunnus sekä lupavuosi, kohteen käyttötarkoitus ja luvan hakija/rakentaja.

Piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin voit tutustua rakennusvalvonnassa. Voit saada niistä kopioita, mutta et voi lainata niitä.

Rakennusvalvonnan arkistopalveluihin liittyvät tilaukset voit tehdä puhelimitse, mutta ensisijassa sähköpostitse rakennusvalvonnan toimistosihteerille. Asiakirjoista toimitetaan kopiot tai ne skannataan sähköpostitse.

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä uudemmista luvista esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.