Ympäristövalvonta

Ympäristövalvontatoimiston tehtäviä ovat mm.:

Ympäristövalvonta valmistelee ympäristölupa-asiat, tekee päätökset ympäristövalvontaan tehdyistä ilmoituksista, neuvoo ja opastaa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa, valvoo ympäristönsuojelua (mm. lupien valvonnan kautta) sekä antaa lausuntoja muille viranomaisille. Ympäristövalvonta valmistelee myös maa-aineslupa-asiat sekä valvoo maa-ainesten ottamista.

Sotkamossa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristö- ja tekninen lautakunta.

 

Sähköinen asiointi
Sotkamon kunnan ympäristösuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun.
Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia.

Lupahakemukset ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä Lupapisteen kautta.