Jätehuolto

Jätehuollon järjestämisestä ja neuvonnasta vastaa Sotkamossa ja muuallakin Kainuussa Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Eko-kymppi. Eko-kymppi hyväksyy toiminta-alueellaan sovellettavat jätehuoltomääräykset ja jätemaksutaksan. Eko-kymppi myös huolehtii kunnallisen jätehuollon suunnittelusta ja kehittämisestä.

Tietoa jätehuollosta löytyy Kainuun jätehuollon kuntayhtymän Eko-kympin sivuilta www.ekokymppi.fi 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vastaa jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta