Jätehuolto ja kierrätys

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi hoitaa Sotkamon ja muiden Kainuun kuntien kunnalle lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelut ja viranomaistehtävät, joita ovat:

  • asuin- ja lomakiinteistöjen jätehuollon järjestäminen
  • jätehuollon kehittäminen
  • neuvonta ja tiedotus

Ympäristönsuojeluviranomainen

Jätehuollon ja jätelain valvonnasta vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tehdään ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin käsittelyyn kuljettamista varten.