Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa

13.8.2018 Tiedote Salmelantien läheisyydessä oleville kiinteistöille:
Urakoitsijan suorittamien töiden vuoksi Salmelantien läheisyydessä olevilla kiinteistöillä saattaa ilmetä satunnaisia vesikatkoja.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos

Sotkamon kunnan sivistyksen toimialan ohjelma 2017-2021

Sotkamon kunnan strategia vuosille 2017-2021 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.12.2017 § 102. Toimialat tekevät oman ohjelmansa perustuen kunnan strategiaan. Sivistyksen toimialan ohjelmaa on laadittu työryhmässä ja se on ollut kommentoitavana johtoryhmällä ja puheenjohtajistolla sekä sivistyksen toimialan henkilökunnalla. Ohjelmassa on näkyvissä isommat linjaukset ja tavoitteet. Vuosittain tehtävissä talousarvion toimintasuunnitelmissa tuodaan näkyville yksittäiset tavoitteet ja toiminnat.

Kainuun tapahtumat keskitetään yhteen tapahtumakalenteriin

Kainuun liitto ja Kainuun kunnat siirtyvät käyttämään yhtä yhteistä, Kainuun Sanomien käytössä jo pitkään ollutta Menoinfo-tapahtumakalenteria. Jatkossa Menoinfoon pääsee siis myös Kainuun liiton ja kuntien verkkosivuilta. Osa sähköisen kalenterin tapahtumista nousee myös paikallisten painettujen lehtien Menot-palstoille. Aikaisemmin Kainuun liitto ja kunnat ovat käyttäneet erillistä Kainuun tapahtumakalenteria.