Sykettä syksyyn

SYKSYN ODOTETTU tapahtuma! Esittelyssä huippu-uutuudet Sotkamossa eSports & salibandy. Testattavana mm. golf, tennis, keilailu ja kiekko, laserammunta, sisäsuunnistus, kuntosali ja temppuilu.

Kuulutus MRL 200§ mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017 (§12) Urheiluopiston ympäristö / osa-alue 2 asemakaavan (asemakaavan muutos ja laajennus). Asemakaavan muutos koskee kortteleita 415 ja 416, osaa korttelista 406 sekä näihin kortteleihin liittyviä katu-, virkistys-, paikoitus- ja venevalkama-alueita. Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöä Juhla-alue 765-401-94-96. Asemakaavalla muodostuu korttelit 415, 416 ja 422 sekä näihin kortteleihin liittyviä katu-, virkistys-, paikoitus- ja venevalkama-alueita.
Hyväksymispäätöksestä ei jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Urheiluopiston ympäristön asemakaava / osa-alue 2 tulee voimaan 13.9.2017.

Sotkamo 13.9.2017
KUNNANHALLITUS

Sotkamon kunnan vanhusneuvosto tiedottaa

Sotkamon kunnan vanhusneuvosto valitsee Vuoden Vanhuksen 2017.
Perustellut ehdotukset Vuoden Vanhukseksi pyydetään toimittamaan 15.9.2017 mennessä osoitteeseen
Sotkamon kunta, Vanhusneuvosto, Anita Moilanen, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo
anita.moilanen@sotkamo.fi

Sotkamossa 8.9.2017

Sotkamon kunnan vanhusneuvosto

Sotkamon kunta myy käytöstä poistettua kalustoa

Myytävänä olevat tuotteet ja lähtöhinta ovat ao. listauksen mukaiset. Rahtilavojen tarvikkeet myydään lavoittain kokonaisuudessaan ilman rahtilavoja.
Tarjoukset tulee jättää pe 22.9.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi
Sotkamon kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.