Kaavoituskatsaus 2018

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnanliitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä ( kaavoituskatsaus ).

PRESIDENTINVAALIN 2018 KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuessa annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään ti 16.1.2018 klo 16.00 mennessä, sekä mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään ti 30.1.2018 klo 16.00 mennessä kunnanvirastolle, os. Keskusvaalilautakunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo, puh. 08 615 5811. Ensimmäisen vaalin Ilmoittautuminen on voimassa myös mahdollisessa toisessa vaalissa. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.

Sotkamossa 12. tammikuuta 2018

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tiedote hiihtoladuille Sotkamossa

Runsas lumimäärä on kaatanut ja taivuttanut puita hiihtoladuille. Hiihtäjiltä toivotaan varovaisuutta hiihtämiseen ja etenkin vauhdikkaisiin laskuihin. Puiden poistaminen laduilta on käynnissä, joten on syytä huomioida myös työntekijät ladun varrella.

Kaatuneet puut ovat myös vaivanneet sähköverkkoa, jonka vuoksi laduilla valot ovat olleet pimeänä. Valojen häirijöitä voi olla jatkossakin, mutta vikoja korjataan koko ajan.

Presidentinvaali 2018

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä tammikuuta 2018 klo 9-20, mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11. päivänä helmikuuta 2018 klo 9-20.

Tilojen siivous

Sotkamon kunta/ Ympäristö – ja tekniset palvelut/ siivouspalvelut, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo pyytää tarjousta alla eriteltyjen kohteiden ylläpito- ja perussiivouksista ajalle 1.1.2018 – 31.12.2020 (optio 1v +1v).