Kulttuuri- ja museotoimen avustukset haettavana

Sivistystoimen lautakunta päätti kokouksessa 26.2.2019 § 24, että kulttuuri- ja museotoimen yleisavustukset ovat haettavana kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen hakuaika maaliskuun loppuun mennessä ja toinen hakuaika elokuun loppuun mennessä.

Kiitos hiihtolatuverkoston ylläpitoon osallistuneet matkailutoimijat!

Sotkamon kunta vastaa hiihtolatujen kunnossapidosta Sotkamossa ja Vuokatissa.
Kunnan taloudelliset resurssit eivät kuitenkaan mahdollista koko latuverkoston kunnossapitoa yksin, joten matkailuyrittäjien tuki on erittäin tärkeää.
Hyvin hoidettu ja laadukas latuverkosto on merkittävä asia Sotkamo-Vuokatti alueen matkailun kehittämiselle sekä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa

Sotkamon keskustan taajamassa Sopalanpellon alueella on todettu vesijohtoveden värihaittoja 10.4.2019 alkuillasta lähtien. Haittaa on todettu mm. Onkitien, Pilkkitien ja Sopalantien sekä Sopalan rantatien varren kiinteistöissä.
Värihaitta johtuu vesijohtoverkostoon kertyneestä rautamangaanisakasta, joka on lähtenyt liikkeelle Sopalanpellon rakennustyömaalla toteutettavien maan tiivistystöiden yhteydessä.
Värjäytynyt vesi ei ole terveydelle vaarallista, mutta sitä ei suositella käytettäväksi juoma- tai pesuvetenä.
Mikäli värjäytynyttä vettä tulee hanoista, tulee kylmää vettä laskea niin kauan että se puhdistuu. Kannattaa lukea vesimittari ennen huuhteluiden aloittamista. Kunta hyvittää hukkaan lasketun veden ilmoitusten perusteella seuraavan vesilaskun yhteydessä.
Pahoittelemme aiheutunutta haittaa