Kunnanvaltuuston kokous

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvirastolla kunnanvaltuuston
istuntosalissa tiistaina 18.12.2018 klo 12.00 alkaen.

Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja esityslista kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla www.sotkamo.fi

- Budjettikokous

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksesta laadittu allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Sotkamon kunnanvirastolla 21.12.2018 klo 9.00–15.00 ja viedään kunnan verkkosivuille 21.12.2018.

Sotkamossa 13.12.2018

Anne Lukkari
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Avustus asumisneuvontatoimintaan vuodelle 2019

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2019 avustuksia asumisneuvontatoimintaan.
Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä kunnan lausunto.
Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.

Avustuksen hakuaika alkaa 3.12.2018 ja päättyy 17.1.2019 klo 16.15.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Hakemukset lähetetään ARAn kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti.

Lisätietoja www.ara.fi>lainat ja avustukset>avustus asumisneuvontatoimintaan
tai toimistopäällikkö Päivi Huotari p. 044 750 2212,
sähköposti: paivi.huotari@sotkamo.fi.

Sotkamossa 3.12.2018

SOTKAMON KUNTA
Asuntotoimi