Avustus asumisneuvontatoimintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2020 avustuksia asumisneuvontatoimintaan.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä kunnan lausunto.

Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.

Avustuksen hakuaika päättyy 16.1.2020.

Hakemukset lähetetään ARAn kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti.

Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta: www.ara.fi/fi-FI/Lainat ja avustukset/Muut avustukset/Avustus asumisneuvontatoimintaan.

Sotkamossa 3.12.2019

SOTKAMON KUNTA
Asuntotoimi

Kulttuuri- ja museotoimen avustukset haettavana

Sivistystoimen lautakunta päätti kokouksessa 26.2.2019 § 24, että kulttuuri- ja museotoimen yleisavustukset ovat haettavana kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen hakuaika maaliskuun loppuun mennessä ja toinen hakuaika elokuun loppuun mennessä.

Kiitos hiihtolatuverkoston ylläpitoon osallistuneet matkailutoimijat!

Sotkamon kunta vastaa hiihtolatujen kunnossapidosta Sotkamossa ja Vuokatissa.
Kunnan taloudelliset resurssit eivät kuitenkaan mahdollista koko latuverkoston kunnossapitoa yksin, joten matkailuyrittäjien tuki on erittäin tärkeää.
Hyvin hoidettu ja laadukas latuverkosto on merkittävä asia Sotkamo-Vuokatti alueen matkailun kehittämiselle sekä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.