Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kuulutus

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue laajenee Riekinrannan vesiosuuskunnan ja Hyvölänkylän vesihuoltoyhtymän liityttyä kunnan vesihuoltolaitokseen.
Vesihuoltolain mukaisesti ehdotus uudesta laajentuvasta toiminta­ alueesta pidetään julkisesti nähtävillä 1.12. - 31.12.2020 Sotkamon kunnan kotisivulla osoitteessa https://www.sotkamo.fi/kunnan­ kuulutukset/ ja teknisessä toimistossa.

Toiminta-alue ehdotuksesta on alueen kiinteistöjen omistajilla mahdollisuus tehdä nähtävillä oloaikana muistutus kirjallisesti tai suullisesti tekniseen toimistoon.
Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa osoitteella: Sotkamon kunta, ympäristö- ja tekninen lautakunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Lisätietoja toiminta-alueesta antaa vesihuoltoinsinööri Aarno Konka puh.044 750 2325 tai aarno.konka@sotkamo.fi.

Sotkamo 30.11.2020
Ympäristö- ja tekninen lautakunta

Myytävänä rakennuspaikkoja

Sotkamon kunta myy kaksi Naapurinvaaran yleiskaava-alueella olevaa omakotitalon / paritalon rakennuspaikkaa (määräalaa).

Rakennuspaikat sijaitsevat kiinteistöllä Kansakoulu 765-405-18-52. Kummallekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 300 krs-m2 asuinrakennuksen ja siihen liittyviä talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla korkeintaan 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakentamisessa tulee noudattaa aluetta koskevia rakennustapaohjeita.

Rakennuspaikkojen pinta-alat ja hinnat:
‒ 0,38 ha, 15 000 €
‒ 0,50 ha, 17 000 €.

Ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista. Tontteihin ei sisälly sähkö- eikä vesi- ja viemäriliittymiä. Tontit kuuluvat Naapurinvaaran vesiosuuskunnan toiminta-alueeseen.

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 14.12.2020 klo 16.00 mennessä Sotkamon kunnanhallitukselle sähköpostilla kirjaamo@sotkamo.fi tai postitse osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Hakemuksen kohdistuessa samaan tonttiin ratkaistaan tontin saaja arvalla.

Tontteja koskevia tietoja on Sotkamon kunnan kotisivulla www.sotkamo.fi/ kunnan kuulutukset. Lisätietoja antavat toimistopäällikkö Päivi Huotari, puh. 044 750 2212 ja kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh. 044 750 2144, sähköposti: etunimi.sukunimi@sotkamo.fi.

Sotkamossa 27.11.2020

KUNNANHALLITUS