Kunnanvaltuuston kokous

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvirastolla kunnanvaltuuston istuntosalissa maanantaina 18.6.2018 klo 15.00 alkaen.
Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja esityslista kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla www.sotkamo.fi

- asiana mm. Sotkamon kunnan tilinpäätös vuodelta 2017.

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksesta laadittu allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Sotkamon kunnanvirastolla 25.6.2018 klo 9.00–15.00 ja kunnan verkkosivuilla.

Sotkamossa 13.6.2018

Anne Lukkari
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja