Kuulutus

Ympäristölupa 26.5.2021 § 94 Sotkamon kunta/tekninen toimiala, Nivun lumen- ja maanläjityspaikan ympäristölupa

Kaavoituskatsaus 2021

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).