Kuulutus

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on antanut 31.8.2023 § 7 / 2023 päätöksen Pyykkönen Yhtiöt Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa Veikontiellä ajalla 1.-30.9.2023.

Tämä kuulutus on julkaistu 1.9.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 8.9.2023.

Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 1.9.-9.10.2023 välisen ajan Sotkamon kunnan internetsivuilla kohdassa kunnan kuulutukset.

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 9.10.2023.

Sotkamossa 1.9.2023

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ilmoituspäätös 31.8.2023 § 7