Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan tällä sivulla. Kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Sotkamon kunnan esityslistat ja pöytäkirjat helmikuuhun 2015 saakka ja 1.1.2017 alkaen.

Sotkamon kunnan esityslistat ja pöytäkirjat maaliskuusta 2015 alkaen ja 31.12.2016 saakka.