Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan tällä sivulla. Kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Sotkamon kunnan esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2017 alkaen

Sotkamon kunnan esityslistat ja pöytäkirjat maaliskuusta 2015 alkaen ja 31.12.2016 saakka.