Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan tällä sivulla. Kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Sotkamon kunnan esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2019 alkaen