Jaostot

Työllisyysjaosto

Jouko Korhonen puheenjohtaja
Sirpa Mustonen
Matti Lukkari
Kalevi Valtanen
Maria Niinivaara
Marjo Leinonen työllisyysasiantuntija

Hyvinvointijaosto

Unto Väisänen puheenjohtaja
Mervi Sirviö
Laura Rajala
Jouko Sormunen
Saara Lukkari
Kainuun soten nimeämä henkilö
Ville Manninen kasvatusjohtaja

Elinvoimajaosto

Sami Kilpeläinen puheenjohtaja
Anssi Rautio
Pia Härkönen
Minna Heikkinen
Vesa Mäkipää
Kari Backman yritysasiantuntija
Aija Laukkanen matkailuasiantuntija
Jari Korhonen maaseutupäällikkö

Maankäyttöjaosto

Pentti Vihanto puheenjohtaja
Osmo Polvinen
Juho Lukkari
Minna Ronkainen
Mirva Heikkinen
Juha Kaaresvirta kaavoittaja