Lukion hankkeet

  • Koronavaikutuksista eroon 31.7.2024 saakka (OPH)

    • oppimisen tukeminen ja osaamisajeen paikkaaminen, hyvinvoinnin vahvistaminen
  • Yksilöllisesti ja itsenäisesti verkossa 31.7.2024 (OPH)

    • yksilöllistä oppimista vahvistavat käytännöt ja opiskelijan omaa kehitystä, hyvinvointia ja jaksamista tukeva toimintakulttuuri ja ohjaus.