Lukion hankkeet

 • Koronavaikutuksista eroon 31.7.2024 saakka (OPH)

  • oppimisen tukeminen ja osaamisajeen paikkaaminen, hyvinvoinnin vahvistaminen
 • Lykky 31.5.2023 saakka

  • LYKKY – Laatua, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatusta lukioon -hankkeen kehittämistarpeina ovat kansainvälisyys, yrittäjyys ja opiskelijoiden hyvinvointi, minkä viitekehyksenä on uusi lukion opetussuunnitelma. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu teknologiaopetuksen ja STEM-opetuksen kehittäminen.
 • Think global-Act Local 31.8.2022 saakka (OPH)

  • Ajattele globaalisti – toimi paikallisesti kestävä kehitys huomioiden.
  • Motivating the students about natural issues and sharing the differences and similarities between the countries.
  • Teaching and learning different methods for nature protection
  • Development of language and ICT skills of the participants
 • Koronajälkien korjausta lukiossa 31.7.2023 saakka (OPH)

  • oppimisen tukeminen ja oppimisvajeen paikkaaminen, hyvinvoinnin tukeminen ja hyvinvointivajeen vähentäminen.
 • Yksilöllisesti ja itsenäisesti verkossa 31.7.2024 (OPH)

  • yksilöllistä oppimista vahvistavat käytännöt ja opiskelijan omaa kehitystä, hyvinvointia ja jaksamista tukeva toimintakulttuuri ja ohjaus.