Talous

Taloussivuilta löydät tietoa Sotkamon kunnan taloudesta esim. viimeisestä taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä. Täältä löytyvät keskeiset laskelmat ja muuta taloutta kuvaavaa aineistoa.

Talouspalvelut vastaa kunnan kokonaistalouden ja rahatalouden hoidosta.

Talouspalveluiden tehtäviin kuuluu:
Talouden ohjaus ja valvonta
Kunnan maksuvalmiudesta huolehtiminen
Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
Tilinpäätöksen laatiminen
Raportointi
Koko kuntaa koskevien taloustilastojen laatiminen
Kirjanpidon hoitaminen
Maksuliikenteen ja rahavarojen hoito
Ostolaskutuksen (kuntaan saapuvat laskut) hoito
Myyntilaskutuksen ja -reskontran hoito