Yleistä taloudesta

 

Talouden tunnuslukuja
e/asukas TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021
Toimintakulut 7 190 7 256 7 326 7 656 7 938 8 233 8 460
Verotulot yhteensä 3 628 3 684 3 833 3 762 3 920 3 819 4 099
tulovero 3 021 3 072 3 191 3 126 3 241 3 104 3 149
yhteisövero 255 219 240 242 275 334 495
kiinteistövero 351 392 401 394 404 380 455
Valtionosuudet 2 361 2 567 2 592 2 537 2 583 3 025 2 767
Vuosikate -114 120 309 -73 1413 -213 -44
Lainamäärä
peruskunta 2 237 2 771 2 925 3 054 3 041 2 433 2 281
konserni 3 483 4 426 4 788 5 536 5 851 5 448 5 354
Asukasluku 10 523 10 471 10 423 10 403 10 336 10 307 10 343
Veroprosentit
tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 19,75 19,75
kiinteistövero
yleinen kiinteistövero 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
vakit.asuinrakennus 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
muu asuinrakennus 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2