Yleistä taloudesta

Talouden tunnuslukuja          
e/asukas TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016
Toimintakulut 5 989 6 213 6 734 6 767 7 190 7 256
Verotulot yhteensä 3 074 2 998 3 346 3 645 3 628 3 684
tulovero 2 557 2 583 2 865 3 042 3 021 3 072
yhteisövero 291 179 223 253 255 219
kiinteistövero 226 236 258 349 351 392
Valtionosuudet 1 925 1 923 2 260 2 326 2 361 2 567
Vuosikate 80 -176,5 9,3 310 -114 120
Lainamäärä
peruskunta 653 1 108 1 474 1 843 2 237 2 771
konserni 2 040 2 440 4 297 3 166 3 483 4 426
Asukasluku 10 697 10 682 10 659 10 659 10 523 10 471
Veroprosentit
tuloveroprosentti 19,00 19,75 20,75 21,25 21,25 21,25
kiinteistövero
yleinen kiinteistövero 0,95 0,95 0,95 1,10 1,10 1,10
vakit.asuinrakennus 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60
muu asuinrakennus 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20