Yleistä taloudesta

Talouden tunnuslukuja      
e/asukas TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017
Toimintakulut 6 734 6 767 7 190 7 256 7 326
Verotulot yhteensä 3 346 3 645 3 628 3 684 3 833
tulovero 2 865 3 042 3 021 3 072 3 191
yhteisövero 223 253 255 219 240
kiinteistövero 258 349 351 392 401
Valtionosuudet 2 260 2 326 2 361 2 567 2 592
Vuosikate 9,3 310 -114 120 309
Lainamäärä
peruskunta 1 474 1 843 2 237 2 771 2 925
konserni 4 297 3 166 3 483 4 426 4 788
Asukasluku 10 659 10 659 10 523 10 471 10 423
Veroprosentit
tuloveroprosentti 20,75 21,25 21,25 21,25 21,25
kiinteistövero
yleinen kiinteistövero 0,95 1,10 1,10 1,10 1,10
vakit.asuinrakennus 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60
muu asuinrakennus 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20