Yleistä taloudesta

 

Talouden tunnuslukuja
e/asukas TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020
Toimintakulut 6 767 7 190 7 256 7 326 7 656 7 938 8 233
Verotulot yhteensä 3 645 3 628 3 684 3 833 3 762 3 920 3 819
tulovero 3 042 3 021 3 072 3 191 3 126 3 241 3 104
yhteisövero 253 255 219 240 242 275 334
kiinteistövero 349 351 392 401 394 404 380
Valtionosuudet 2 326 2 361 2 567 2 592 2 537 2 583 3 025
Vuosikate 310 -114 120 309 -73 1413 -213
Lainamäärä
peruskunta 1 843 2 237 2 771 2 925 3 054 3 041 2 433
konserni 3 166 3 483 4 426 4 788 5 536 5 851 5 448
Asukasluku 10 659 10 523 10 471 10 423 10 403 10 336 10 307
Veroprosentit
tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 19,75
kiinteistövero
yleinen kiinteistövero 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
vakit.asuinrakennus 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
muu asuinrakennus 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2