Yleistä taloudesta

Talouden tunnuslukuja    
e/asukas TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018
Toimintakulut 6 767 7 190 7 256 7 326 7 656
Verotulot yhteensä 3 645 3 628 3 684 3 833 3 762
tulovero 3 042 3 021 3 072 3 191 3 126
yhteisövero 253 255 219 240 242
kiinteistövero 349 351 392 401 394
Valtionosuudet 2 326 2 361 2 567 2 592 2 537
Vuosikate 310 -114 120 309 -73
Lainamäärä
peruskunta 1 843 2 237 2 771 2 925 3 054
konserni 3 166 3 483 4 426 4 788 5 536
Asukasluku 10 659 10 523 10 471 10 423 10 403
Veroprosentit
tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25
kiinteistövero
yleinen kiinteistövero 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
vakit.asuinrakennus 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
muu asuinrakennus 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20