Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan tehtävistä. Hyvinvointityöryhmä tarkastelee alueen ja asukkaiden hyvinvointitietoa ja valmistelee kerran valtuustokaudessa laajan hyvinvointikertomuksen. Kertomuksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.

Hyvinvointityöryhmä koordinoi Sotkamon kunnan ehkäisevää päihdetyötä.