Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan tehtävistä. Hyvinvointityöryhmä tarkastelee alueen ja asukkaiden hyvinvointitietoa ja valmistelee kerran valtuustokaudessa laajan hyvinvointikertomuksen. Kertomuksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.

Hyvinvointityöryhmä koordinoi Sotkamon kunnan ehkäisevää päihdetyötä.

Sotkamon hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmään kuuluvat

kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen
sivistysjohtaja Merja Ojalammi
tekninen johtaja Harri Helenius
työllisyyskoordinaattori / projektipäällikkö Marjo Leinonen
kunnanvaltuuston pj. Jouko Korhonen
kehittäjäsosiaalityöntekijä Anne Tuikka
hyvinvointikoordinaattori Heidi Hanhela