Näin työ etenee Sotkamossa

Sotkamon kunnanhallitus haki UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –malliin syksyllä 2020 ja Sotkamo hyväksyttiin mukaan alkuvuodesta 2021. Kunnan koordinaatioryhmä ja kuntakoordinaatioryhmä pääsivät tutustumaan lasten oikeuksiin koulutusten kautta keväällä 2021. Nykytilankartoitus ajoittuu syksylle 2021 ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lapsiystävällisen kunta -mallin työvaiheet kuva.