Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on antanut 15.3.2024 § 1 / 2024 päätöksen Sakela Rakennus Oy:n ilmoituksesta koskien tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa Konstankuja 2:ssa ajalla 18.3.-8.4.2024.

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu 15.3.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.3.2024.

Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 15.3.-22.4.2024 välisen ajan Sotkamon kunnan internetsivuilla kohdassa kuulutukset.

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 22.4.2024.

Sotkamossa 15.3.2024

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Päätös ilmoituksesta 15.3.2024 § 1/2024