YVA-kuulutus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) ilmoittaa Mondo Minerals B.V Branch Finlandin Uutelan kaivoksen laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) vireilläolosta.

YVA-kuulutus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen varatun ajan 16.4-17.5.2018

YVA-kuulutus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ( Kainuun ELY-keskus ) ilmoittaa Sotkamo Silver Oy:n hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta.