Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen varatun ajan 18.10-19.11.2018