ELY-keskuksen kuulutus päätöksestä

Kainuun ELY-keskus on antanut 23.1.2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta. Kyseessä on pilaantuneen maaperän puhdistaminen Sotkamossa Pöllyvaaran maa-aineksen ottoalueella.