Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuulutus

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 ehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 23.3. – 24.4.2020 väliseksi ajaksi.
Koko Pohjois-Karjalan kattava kokonaismaakuntakaava kumoaa voimassa olevat vaihe- maakuntakaavat (1.–4.) lukuun ottamatta tuulivoimatuotannon alueita. Kaavassa esitetään uudet ja päivitetyt maankäyttövaraukset vuoteen 2040 saakka. Keskeisiä maankäytön teemoja ovat mm. alue- ja yhdyskuntarakenne, liikenne, kulttuuriympäristö, luonnonsuojelu, luonnonvarat, virkistys ja matkailu sekä erityistoimintojen alueet.

Aineisto nähtävillä
Maakuntakaavaehdotuksen aineisto on nähtävänä verkkosivuilla
pohjois-karjala.fi/maakuntakaava-2040, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimistossa arkisin klo 9–11 sekä Pohjois-Karjalan kuntien kunnanvirastoissa niiden aukioloaikoina.
Koronaviruksesta johtuen suosittelemme tutustumaan kaava-aineistoon ensisijaisesti verkkosivuillamme.

Muistutusten jättäminen
Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus maakuntakaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa perjantaihin 24.4.2020 klo 11 mennessä Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselle osoitettuna joko postitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeella.
Postiosoite: Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu Sähköposti: kirjaamo@pohjois-karjala.fi
Verkkosivu: pohjois-karjala.fi/maakuntakaava-2040

Lisätietoja:
aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, 0400 832 572
ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen, 050 412 0717
liikenneasiantuntija Jyrki Suorsa, 050 466 8511
maankäyttöasiantuntija Heikki Viinikka, 050 593 7269