Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus

Valitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 28.6.2023 nro 103/2023 (Lahnaslammen kaivoksen toiminnan olennainen muuttaminen koskien Papinlammen rikastushiekka-altaan korottamista ja aloittamislupa, Sotkamo, hakijana Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike)

Sonkajärven kunnan kuulutus

Kuulutus Sonkajärven kunnan Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta.