YVA-kuulutus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaaTerrafame Oy:n Kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen varatun ajan 29.3-29.4.2019

Kutsuntakuulutus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2001 syntyneiden sekä muiden mainittujen asevelvollisten kutsunnat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston alueella vuonna 2019 seuraavassa järjestyksessä: