Elinkeinot ja yrittäminen

Elinkeinot

Sotkamon kunta pyrkii olemaan aktiivisesti mukana alueen elinkeinojen kehittämisessä. Tavoitteena on auttaa ja edistää yritysten perustamista, kuntaan sijoittumista ja kunnassa toimivien yritysten hyvinvointia sekä luoda yritysten kasvua tukevat olosuhteet.
Ota meihin rohkeasti yhteyttä. Mietitään yhdessä parhaat keinot ja kanavat asioiden eteenpäin viemiseksi olipa kyseessä uusi yritysidea, yrityksen kasvuun ja kehittämiseen liittyvät kysymykset tai muut kohtaamasi haasteet.

Kunnassa ei ole erillistä elinkeinoyksikköä. Hallintopalvelujen toimiala vastaa elinkeinotoimen tehtävistä.

Elinkeinoasioista vastaavat:
Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen (elinkeinopolitiikan strategia ja yritysten sijoittuminen)
Talousjohtaja Heidi Pyykkönen (elinkeino- ja hankeasiat)
Toimistopäällikkö Päivi Huotari (tontit ja toimitilat)
Maaseutupäällikkö Jari Korhonen (maaseutuelinkeinoasiat)

Voit ottaa yhteyttä keneen tahansa elinkeinoasioiden vastuuhenkilöön, niin tarvittaessa sinut ohjataan juuri oikean henkilön puoleen.

Yrittäminen

Sotkamon kunnan yhtenä tehtävänä on toimia mm. yrittämisen ja yritystoiminnan mahdollistajana. Tätä tehtävää toteutetaan monilla eri tavoilla;
kaavoituksella, infran rakentamisella, tontti- ja toimitila tarjonnalla.

Yritysasiantuntija palvelee aloittavia yrityksiä, kasvua hakevia yrityksiä, kansainvälisyyttä hakevia yrityksiä sekä omistajanvaihdosta suunnittelevia yrityksiä kaikilla toimialoilla Sotkamossa. Yritysasiantuntija kontaktoi ja neuvoo yrityksiä.

Sotkamon kunnassa aloitettiin vuoden 2015 alussa ns. kunnan ja yrittäjien väliset toimialatapaamiset. Toimialatapaamisissa yrittäjät sekä kunnan luottamushenkilö- ja virkamiesjohto keskustelevat kuhunkin toimialaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Toimialatapaamisia toteutetaan seuraavilla aloilla:
1. matkailu ja markkinointi
2. kauppa ja palvelut
3. teollisuus
4. terveys- ja hyvinvointipalvelut
5. kuljetus ja liikenne
6. maa- ja metsätalous, energia
7. kaavoitus ja rakentaminen

Yritystulkki

Palvelusta löytyy kaikki yrittämiseen liittyvä perustieto. Yritystulkki soveltuu aloittavalle ja toimivalle yrittäjälle sekä opetuskäyttöön. Yritystulkista löytyvät oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen.
Lisäksi Yritystulkki sisältää kattavan lomakkeiston yrittäjän arjen avuksi. Palvelu on maksuton.