Elinkeinot

Sotkamon kunta pyrkii olemaan aktiivisesti mukana alueen elinkeinojen kehittämisessä. Tavoitteena on auttaa ja edistää yritysten perustamista, kuntaan sijoittumista ja kunnassa toimivien yritysten hyvinvointia sekä luoda yritysten kasvua tukevat olosuhteet.

Hallintopalvelujen toimiala vastaa elinkeinotoimen tehtävistä.

Elinkeinoasioista vastaavat:
Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen (elinkeinopolitiikan strategia ja yritysten sijoittuminen)
Talousjohtaja Heidi Pyykkönen (elinkeino- ja hankeasiat)
Toimistopäällikkö Päivi Huotari (tontit ja toimitilat)
Maaseutupäällikkö Jari Korhonen (maaseutuelinkeinoasiat)

Voit ottaa yhteyttä keneen tahansa elinkeinoasioiden vastuuhenkilöön, niin tarvittaessa sinut ohjataan juuri oikean henkilön puoleen.