Maaseutuhallinto

Sotkamon yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinto huolehtii EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toimeenpanosta alueellaan.

Tärkeimmät tehtävät:
-Maataloustukiasioiden neuvonta, koulutus, hakemusten vastaanottaminen, käsittely, hallinnollinen valvonta, maksatuksien valmistelu
sekä maksamispäätösten tekeminen.
-Hallinnollinen valvonta lainsäädännön ja valtion viranomaisten edellytysten mukaisesti.
-Lausunnot muille viranomaisille, laitoksille, maatalousyrittäjille ja maanomistajille.
-Tarkastus-, katselmus- ja arviointitoimitukset.