Maaseutuhallinto

Sotkamon yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinto huolehtii EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toimeenpanosta alueellaan.

Tärkeimmät tehtävät:
-Maataloustukiasioiden neuvonta, koulutus, hakemusten vastaanottaminen, käsittely, hallinnollinen valvonta, maksatuksien valmistelu
sekä maksamispäätösten tekeminen.
-Hallinnollinen valvonta lainsäädännön ja valtion viranomaisten edellytysten mukaisesti.
-Lausunnot muille viranomaisille, laitoksille, maatalousyrittäjille ja maanomistajille.
-Tarkastus-, katselmus- ja arviointitoimitukset.

Viljelijäkoulutus 29.4.2021

Peruslohkoasiat ja Vipun muutokset 2021
Valvonnoista 2020 ja tulevaa viljelijäinfo 2021 ELY 
Ympäristökorvaus 2021 
tuki-info 2021 MTK Markku Karjalainen 
NEUVO 2020 
Ympäristösopimukset 2021
Kainuun tuki-info 2021 luomuesitys

 

Linkki tallennettuun viljelijätukikoulutukseen:

https://www.youtube.com/watch?v=s0Ke5FEpT3o