Vastuullinen matkailu

Sotkamon ja Vuokatin matkailualueen vahvuus on monipuolinen luonto sen neljässä eri vuodenajassa. Olemme sitoutuneet kehittämään ja edistämään kestävää matkailua.

Matkailuyritykset mukaan Sustainable Travel Finland -polulle

Kainuussa järjestettiin 28.-29.1.2021 maakunnallinen Vastuullisuus koulutus osana Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen -hanketta. Perjantaina 12.2.2021 järjestettiin oma, Vastuullisuus koulutuksen paikallinen tilaisuus, Sotkamon kunnan toimesta. Näiden koulutusten kautta on Sotkamon Vuokatin alueelta ollut koulutuksissa mukana Vuokatinrinteet, Vuokatin aateli, Vuokatti Safaris sekä Hossan alueelta Kainuun Luontoretket. 

Matkailuelinkeino on pystyttävä vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, ja sen takia on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin.

Sustainable Travel Finland merkin ajatus on tarjota yrityksille ja destinaatioille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Sustainable Travel Finland -kehityspolun aloittaminen tai -merkin hakeminen ei maksa yrityksille tai alueille, vaikka toimenpiteistä saattaakin aiheutua kuluja ja työ eittämättä vaatii aikaa ja henkilöresursseja. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

Visit Finlandin uudet kansainvälistymiskriteerit, edellyttävät, että yritys joka tulevaisuudessa tekee KV markkinointi yhteistyössä Visit Finlandin kanssa, allekirjoittaa kestävän matkailun periaatteet ja että yritys lähtee tavoittelemaan Sustainable Travel Finland -merkkiä, toteaa Sotkamon kunnan matkailuasiantuntija Aija Laukkanen. – ”Pidän myös tärkeänä, että saisimme alueelle Vastuullisen matkailualue profiilin ja siksi toivon, että kaikki kansainvälistä kauppaa tekevät matkailuyritykset sitoutuisivat alueella tähän työhön”.

28.1.2020 Ensimmäinen STF merkki Vuokatissa

Break Sokos Hotel Vuokatti ja Original Sokos Hotel Valjus ovat saaneet ensimmäisenä matkailuyrityksenä Sustainable Travel Finland (STF) -merkin Vuokatissa ja Kajaanissa.  Visit Finlandin myöntämän Sustainable Travel Finland -merkin ja sitä tukevan kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana ja helpottaa matkailijoiden valintoja. Merkin saaneet yritykset ja kohteet auditoidaan säännöllisesti.

– Vastuullisuus on käytännön tekoja. Uusiutuva energia, toimiva kierrätys, ekologiset toimintatavat, lähiruoan suosiminen, ruokahävikin välttäminen, veden ja sähkön kulutuksen tehostaminen sekä yhteistyö lähituottajien kanssa ovat esimerkkejä, jotka ovat vastuulliselle matkailutoimijalle normaaliarkea. Ympäristötekojen lisäksi kestävä matkailu ottaa huomioon sosiokulttuurisen hyvinvoinnin, joka näkyy mm. paikallisen kulttuurin kunnioittamisena, esteettöminä palveluina ja henkilöstön hyvinvointiin panostamisena, vastuullisen matkailun asiantuntija Liisa Mäkelä Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä kertoo. Sustainable Travel Finland -merkki on ohjenuora yrityksille kehittämään omaa toimintaansa kestävän matkailun saralla.

Osuuskauppa Maakunnan hotelleilla Vuokatissa ja Kajaanissa on ollut jo vuosia kansainvälinen Green Key- ympäristösertifikaatti.

– Sustainable Travel Finland -merkin hakeminen oli luonnollinen jatkumo toimintaamme kestävän kehityksen saralla. Hotelleja operoivalle Osuuskauppa Maakunnalle ihmisten, luonnon ja oman maakunnan hyvinvointi on koko toiminnan lähtökohta, jonka eteen on jo pitkään tehty monipuolisesti työtä. Sustainable Travel Finland-merkin hakuprosessi on monipuolinen ja luo yritykselle samalla toimintaohjeet merkin kriteerien hallintaan, sanoo hotellinjohtaja Tiina Rimpiläinen. Otamme tunnustuksen ilolla ja suurella ylpeydellä vastaan.  Merkki myös kannustaa vuosittain pohtimaan ja käymään läpi toimintaamme eli kuinka suoriuduimme kuluvan vuoden aikana päivittäisessä tekemisessämme ja miten voimme kehittää toimintaamme jatkossa, hän jatkaa. Haluamme, että vastuullisuus näkyy hotellissa asiakkaalle konkreettisina asioina ja tarinoina.

Opastamme henkilökuntaamme sekä asiakkaitamme vastuullisiin päivittäisiin tekoihin. Meillä on tälle vuodelle toimintasuunnitelma ympäristötekoihin ja meillä on henkilökunnasta nimetty vastuuhenkilö huolehtimaan tavoitteiden täyttymisestä.  Haluamme, että vastuullisuus näkyy hotellissa asiakkaalle konkreettisina asioina.

Kannustamme luontoliikkumiseen

Sekä Vuokatin että myös Kajaanin lähiluonto ovat omiaan luontoliikkumiseen.

-Vuokraamme asiakkaille mm. polkupyöriä ja nettisivuillamme opastetaan parhaat kohteet omatoimiseen liikkumiseen pyöräillen, kävellen tai hiihtäen. Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa nostamme myös Kainuun kansallispuistot näkyvästi esille nettisivuillamme ja hotelleissamme. Vieraita kannustetaan muutenkin vähäpäästöiseen liikkumiseen ja hotelliemme saavutettavuus onkin julkisilla liikennevälineillä hyvä.

Ravintolamme ovat mukana vähentämässä ruokahävikkiä

Ravintoloiden keittiössä hävikkiä seurataan ja kirjataan päivittäin.  Näin saamme monenlaisia raportteja ja analyysejä liittyen myyntien ennustettavuuteen. ResQ-sovelluksen kautta voit ostaa päivän ylijääneitä tuotteita edullisempaan hintaan ja noutaa tuotteet ravintolastamme. Haluamme toimia yhä vastuullisemmin ja kehittää toimintaamme jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan.

Edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä

Ympäristöasioissa Osuuskauppa Maakunta noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja on omalta osaltaan sitoutunut S-ryhmän keväällä 2020 julkaistuun ilmastotavoitteeseen. Tavoitteen mukaisesti ilmastopäästöjä vähennetään 90 % vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Jo vuonna 2025 toiminnan on tarkoitus olla hiilinegatiivista eli sitoa ilmasta enemmän hiiltä kuin sinne tuottaa. Toiminnassa, hankinnoissa, kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa pyritään mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen noudattaen uusimpia viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä uusinta teknologiaa.

Hotelli haastaa sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen

Osuuskauppa Maakunnan hotellit haluavatkin haastaa kaikki kainuulaiset yritykset toimimaan vastuullisesti ja kestävän kehityksen puolesta. Sopusoinnussa ympäristön kanssa eläminen on täällä syvälle juurtunut ja olennainen osa vastuullista toimintaa.

Työ Destinaatio tason STF merkin saamiseksi jatkuu alueella.

Tästä löydät lisätietoa vastuullisen matkailun teoista alueellamme:

Vastuullinen matkailu Kainuussa