Elinvoimahankkeet

Vuokatti Destinaatio – hanke

Vuokatti Destinaatio hankkeessa tavoitteena on luoda uutta vetovoimaa alueelle tehostamalla digimarkkinoinnin toimenpiteitä ja tuottamalla virtuaalimatkailuun sisältöä sekä kehittäen välineitä sähköiseen myyntiin ja tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtamisen työkaluilla pystytään tekemään alueella kysyntään perustuvia toimenpiteitä ja tavoitteena koko matkailualueen mahdollisimman tuloksellinen ja tehokas toiminta digityökaluilla.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin.

Paketti 1 on tiedolla johtaminen. Työpaketin toimenpiteinä ovat ostopalveluina tiedolla johtamisen työkalut, joilla selvitetään muun muassa mistä matkailijat saapuvat alueelle ja kuinka paljon ja millaisia palveluita he käyttävät.

Paketti 2 käsittelee digitaalisuutta. Työpakettiin kuuluu sähköisten markkinointialustojen tietosisältöjen täydentäminen alueen matkailukohteilla sekä tuotetaan digitaalinen palveluesite ja testataan online myyntialustoja. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi online myyntiworkshopien järjestäminen sekä tarinallistettujen virtuaalikierrosten tuottaminen matkailijoiden käyttöön Sotkamo-Vuokatti alueella.

Paketti 3 on digitaalisuuden hyödyntäminen alueen kotimaan markkinoinnissa. Toimenpiteinä ovat luoda houkutteleva kampanja sosiaaliseen mediaan sekä muihin digikanaviin.

Hankeaika 1.6.2021 – 31.5.2023. Kokonaiskustannukset 223 992 € ja omarahoitus Sotkamon kunta, vuonna 2021/10 000 €, 2022/20 000 € ja 2023/14 799 €.

Lisätietoja hankkeesta:

Aija Laukkanen, hankepäällikkö, 040 6116 950, aija.laukkanen@sotkamo.fi

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv. matkailuun -hanke

Sotkamon kunnan hallinnoimassa hankkeessa kasvatettiin alueen tunnettuvuutta ympärivuotisesti monipuolisena matkailukohteena kv-matkailijoiden keskuudessa. Hanke kehitti matkailuyrittämisen toimintaympäristöä kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi. Hankkeen teemoina olivat perhe-, leirikoulu-, hyvinvointi- ja terveys sekä liikunta- ja urheilumatkailu. Hankkeen kv-kohdealueet olivat Aasia (erityisesti Kiina ja Japani), Keski-Eurooppa (erityisesti saksankieliset alueet) sekä Venäjä ja IVY-maat. Hankkeessa tehtiin tuotteistamista, paketointia sekä kv-markkinointia kv-kohdealueiden tarpeita vastaavasti.

Hanketta rahoittivat Kainuun Liitto (EAKR), Sotkamon kunta, Kajaanin kaupunki, Vuokatin matkailukeskus sekä Oulujärven Jättiläiset. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2017 – 31.12.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2 305 530 euroa, josta EAKR-tuen osuus 1 729 149 euroa (75 %) ja Sotkamon kunnan, Kajaanin kaupungin ja VMK Oy:n omarahoitusosuus yhteensä 576 381 euroa (25 %).

Hankkeen tarkempi kuvaus https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A72450

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv. matkailuun