Hankkeet

Kunta toteuttaa valikoidusti omia elinkeinopoliittisia hankkeita ja elinkeinoelämää tukevia projekteja. Alkaneilla EU- sekä kansallisilla kehittämishankerahoitteisilla hankkeilla pyritään löytämään keinoja mm. tukea Sotkamon ja Vuokatin elinvoimaisuuden kehittymistä, yrityksien toimintaympäristön kehittämistä sekä alueen kansainvälistymistä.

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun

Seminaariaineisto 14.2.2017
1. Vuokatti avausseminaari Arto
2. Matkailun kehitys maakunnissa
3. Vuokatti VF
4. Saksan markkinoille Jyrki Oksanen
5. Growing China
6. Opening seminar presentation Japan
7. UWTA tiedotus