Elinvoimahankkeet

SportTech Center -hanke

Arctic Lakeland Charter -hanke

Arctic Lakeland Charter -hanke keskittyy kehittämään charter, eli tilauslentoliikennettä ulkomailta Suomeen. Charter lentotuotteessa matkanjärjestäjä kantaa riskin toteutuksesta eli matkanjärjestäjä tulee saada vakuuttuneeksi alueen monipuolisesta tarjonnasta. Charter-lennon mahdollisuus Suomen kohteeseen voi lähteä myös lentoyhtiön halusta löytää uusia kohteita. Siksi on tärkeää lähteä tavoittelemaan myös charter lentoyhtiöiden kiinnostusta alueeseen.

Kajaanin lentoaseman matkailuliikenteen kehittämisessä on merkittävä potentiaali. Arctic Lakeland matkailualueen vahvuuksia lentoliikenteen kehittämisen näkökulmasta ovat mm. kansainvälisesti houkutteleva matkailualue ja markkinoilla uusi kohde, matkailuinfrastruktuuri on laadukasta ja sijaitsee lähellä lentoasemaa. Arctic Lakeland on tiivis matkailualue, jossa matkailijoille tarjottavat palvelut ovat lähellä tosiaan, omaavat kilpailukykyiset hinnat ja ovat auki ympärivuotisesti. Lisäksi tuotteet, paketit sekä yhteistyökumppanuudet ovat jo olemassa, mutta niitä tulisi kehittää tietyille päämarkkinoille sekä charter-tuotantoon ja etenkin tuoda olemassa oleva tarjonta esille.

Kansainvälisiä suoria yhteyksiä tai charter-liikennettä ei matkailun osalta ole ollut Kainuuseen pitkään aikaan. Vuonna 2021 neuvoteltiin Chartereista Venäjältä, Ukrainasta ja Saksasta / Vianova. Maaliskuussa 2022 järjestettiin Vuokatissa EYOF, Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalit ja joukkueita kuljettavia chartereita laskeutui seuraavasti: Enter Air / Puola, Austrian Airways / Itävalta, LOT/ Puola ja Trade Air / Kroatia. Helmikuussa 2023 saapui historian ensimmäinen matkailija Charter Ranskasta. Saapuneiden chartereiden osalta huomioitavaa, että alueen palvelut toimivat, samoin maapalvelut kentällä.

Hankkeen päätavoitteena onkin Charter tilauslentoliikenteen käynnistäminen yhteistyössä charter toimijoiden kanssa Arctic Lakeland alueelle. Tavoitteena on myös charter tuotteiden kehittäminen vastamaan kansainvälistä uutta kysyntää.

Hankeaika on 1.8.2023 – 31.7.2026. Hanketta rahoittavat Kainuun Liitto (EAKR), Sotkamon kunta, Kajaanin kaupunki sekä Kuhmon kaupunki. Kokonaisbudjetti on 632 400 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta 505 900 € (80 %) ja Sotkamon kunnan, Kajaanin kaupungin ja Kuhmon kaupungin omarahoitusosuutta yhteensä 126 500 € (20 %). Hankeen päätoteuttajana toimii Sotkamon kunta ja osatoteuttajina Kajaanin kaupunki ja Kuhmon kaupunki.

Lisätietoja hankkeesta:
Aija Laukkanen, hankepäällikkö, 040 6116 950, aija.laukkanen@sotkamo.fi

Vuokatti Destinaatio – hanke

Vuokatti Destinaatio hankkeessa tavoitteena on luoda uutta vetovoimaa alueelle tehostamalla digimarkkinoinnin toimenpiteitä ja tuottamalla virtuaalimatkailuun sisältöä sekä kehittäen välineitä sähköiseen myyntiin ja tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtamisen työkaluilla pystytään tekemään alueella kysyntään perustuvia toimenpiteitä ja tavoitteena koko matkailualueen mahdollisimman tuloksellinen ja tehokas toiminta digityökaluilla.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin.

Paketti 1 on tiedolla johtaminen. Työpaketin toimenpiteinä ovat ostopalveluina tiedolla johtamisen työkalut, joilla selvitetään muun muassa mistä matkailijat saapuvat alueelle ja kuinka paljon ja millaisia palveluita he käyttävät.

Paketti 2 käsittelee digitaalisuutta. Työpakettiin kuuluu sähköisten markkinointialustojen tietosisältöjen täydentäminen alueen matkailukohteilla sekä tuotetaan digitaalinen palveluesite ja testataan online myyntialustoja. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi online myyntiworkshopien järjestäminen sekä tarinallistettujen virtuaalikierrosten tuottaminen matkailijoiden käyttöön Sotkamo-Vuokatti alueella.

Paketti 3 on digitaalisuuden hyödyntäminen alueen kotimaan markkinoinnissa. Toimenpiteinä ovat luoda houkutteleva kampanja sosiaaliseen mediaan sekä muihin digikanaviin.

Hankeaika 1.6.2021 – 31.5.2023. Kokonaiskustannukset 223 992 € ja omarahoitus Sotkamon kunta, vuonna 2021/10 000 €, 2022/20 000 € ja 2023/14 799 €.

Lisätietoja hankkeesta:

Aija Laukkanen, hankepäällikkö, 040 6116 950, aija.laukkanen@sotkamo.fi

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv. matkailuun -hanke

Sotkamon kunnan hallinnoimassa hankkeessa kasvatettiin alueen tunnettuvuutta ympärivuotisesti monipuolisena matkailukohteena kv-matkailijoiden keskuudessa. Hanke kehitti matkailuyrittämisen toimintaympäristöä kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi. Hankkeen teemoina olivat perhe-, leirikoulu-, hyvinvointi- ja terveys sekä liikunta- ja urheilumatkailu. Hankkeen kv-kohdealueet olivat Aasia (erityisesti Kiina ja Japani), Keski-Eurooppa (erityisesti saksankieliset alueet) sekä Venäjä ja IVY-maat. Hankkeessa tehtiin tuotteistamista, paketointia sekä kv-markkinointia kv-kohdealueiden tarpeita vastaavasti.

Hanketta rahoittivat Kainuun Liitto (EAKR), Sotkamon kunta, Kajaanin kaupunki, Vuokatin matkailukeskus sekä Oulujärven Jättiläiset. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2017 – 31.12.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2 305 530 euroa, josta EAKR-tuen osuus 1 729 149 euroa (75 %) ja Sotkamon kunnan, Kajaanin kaupungin ja VMK Oy:n omarahoitusosuus yhteensä 576 381 euroa (25 %).

Hankkeen tarkempi kuvaus https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A72450

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv. matkailuun