Kesätyöt

Sotkamon kunta tarjoaa vuosittain perusopetuksen päättäville ja toisen asteen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille kesätyösetelin.

Töihin kesätyösetelillä alueen yrityksiin tai yksityisille työnantajille

Sotkamon kunta tarjoaa vuosittain perusopetuksen päättäville ja toisen asteen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille kesätyösetelin.

Kesätyösetelin avulla tuetaan nuorten omatoimista kesätyön hakua ja työllistymismahdollisuuksia. Seteli myös kannustaa yrityksiä työllistämään nuoria kesän aikana. Kesätyösetelin arvo on 250 € ja se on tarkoitettu korvaamaan yritykselle osa nuoren palkkaamisesta syntyneistä kustannuksista.

Sotkamon kunnan kesätyöseteli 2023 -hakuohje

Töihin Sotkamon kunnalle kesätyöntekijäksi

Sotkamon kunnalla on töitä kesätyöntekijöille eri hallinnonaloilla esimerkiksi näyttelyn valvojana, puhtaanapidossa, päivähoidossa ja puisto- ja liikunta-alueiden kunnossapitotöissä. Työjaksojen pituus on yksi kuukausi.

Kesätyöntekijältä ei vaadita ammatillista pätevyyttä.

Hae Sotkamon kunnalle kesätyöntekijäksi Kuntarekryssä (Kuntarekry.fi).

Töihin Sotkamon kunnalle sijaisena

Sotkamon kunnan palveluissa on erilaisia sijaisuuksia muun muassa varhaiskasvatuksen yksiköissä.

Sijaisuudet edellyttävät ammatillista pätevyyttä.

Nämä tehtävät avautuvat Kuntarekryyn kevättalven aikana.