Vesihuoltolaitos tiedottaa

TIEDOTE RIISTAPOLUN KIINTEISTÖILLE
15.9.2022
Tiedote vesikatkoista

Perjantaina 16.9.2022 joudumme katkaisemaan vedenjakelun Riistapolun kiinteistöiltä klo 08.00- 12.00 välisenä aikana.

  • Vesikatkon syynä on runkovesijohdon liitostyöt Riistapolun ja Tiilitörmäntien risteysalueella.
  • Liitostöiden seurauksena runkovesijohtoon voi päästä ilmaa ja veteen saattaa irrota runkovesijohdon seinämiin kertyneitä sakkakerrostumia. Tästä johtuen vedessä saattaa esiintyä värimuutoksia sekä irtosakkaa. Pyrimme huuhtelemaan runkolinjaa liitostöiden jälkeen laatumuutosten välttämiseksi, mutta huuhtelu ei välttämättä täydellä varmuudella ehkäise ilman ja sakan kulkeutumista kiinteistöille. Jos veden laadussa huomataan poikkeavuuksia, tulee vettä juoksuttaa hanasta niin pitkään kunnes vesi on kirkasta ja siinä ei esiinny enää värimuutoksia.
  • Vettä tarvitsevia talouskoneita ei tule käyttää vesikatkon aikana laitteiden vaurioitumismahdollisuuden takia, myös mahdollisesti käytössä olevat lämpimän käyttöveden kiertopumput tulee pysäyttää vesikatkon ajaksi.
  • Vesikatkojen jälkeen vedenjakelu alueella toimii normaalisti eikä aiheuta kiinteistöille toimenpiteitä.

Rakennuttaja:

Mika Kemppainen, tieinsinööri p. 040 5134953
mika.s.kemppainen@sotkamo.fi

Kalle Keränen, vesihuoltoteknikko p. 040 5446367
kalle.keranen@sotkamo.fi

Urakoitsija:

Ilkka Hyvönen, työmaapäällikkö p.050 4650690

ilkka.hyvonen@mrl-pyykkonen.com