Huovisnäreikkö

Sotkamon pohjoisosaan Hallavaaran rinteelle Metsähallitus perusti vuonna 2002 nimikkometsän sotkamolaiselle kirjailijalle Veikko Huoviselle (1927-2009)

Kartassa Huovisnäreikkö on merkitty viralliseksi paikannimeksi. Se jää Metsähallituksen päätöksellä luonnontilaan. Kuusikon ympärillä olevia metsiä hoidetaan ja hyödynnetään kirjailijan toiveen mukaisesti kunakin aikana vallitsevien parhaiden metsänhoitonäkemysten mukaan.

Hallavaaran salot tulivat Huoviselle tutuiksi nuoruuden metsästysretkillä sekä hänen ollessaan Metsähallituksen Lentiiran ja Sotkamon hoitoalueiden palveluksessa 1950-luvun alussa.

Hallavaaran rinteiden kautta saatteli Konsta Pylkkänen lisenssejä Kontiomäen asemalle, näihin maisemiin lähti Eetvi Manninen Koirankynnessä näädän jäljille. Havukka-aho sijaitsi vain runsaan peninkulman päässä Hallavaarasta itään. Konstan perusajatushan oli, että ihmisellä on maailmassa kusiaisen oikeudet.

Huovisnäreikkö on rauhoitettu vajaan kuuden hehtaarin kuusikko, joka on noin 150 vuotta vanhaa. Parhaimmillaan puustoa on 500 kuutiometriä hehtaaria kohti. Noin 700 metrin pituisen polun varrella on tauluja, joihin Huovinen on poiminut otteita teoksistaan.

Puukansan tarinassa vuodelta 1984 todetaan:

”Puut eivät pitäneet työmaakokousta, jossa olisi pohdittu kasvamisen pakkoa ja ikuista turhuutta ja viimein päätetty: Emme enää halua kasvaa, pysähdymme tämän hetkiseen vaiheeseen, tyydymme nykyiseen runkoomme ja lehvistöömme. Koetamme tästä lähtien tulla toimeen vähimmällä mahdollisella energialla. Pitkitämme näin tilannetta kituuttaen päivästä toiseen, sillä mitäpä tyhjä toimittaa. Tällaista kapinaa ei ilmennyt.”

Huovinäreikköön on opasteet Sotkamo-Ristijärvi –tien (888) varrella, Sotkamosta noin 25 kilometriä pohjoiseen päin.

Kansan Uutiset 27.7.2010